Do kiedy trzeba rozliczyć pit 2018

Termin na złożenie deklaracji PIT-28 mija 31 stycznia. Podatnicy, którzy opodatkowali swoją działalność w formie ryczałtu już teraz muszą rozliczyć się z fiskusem. Do końca stycznia należy przesłać PIT-28 za 2018 rok.

Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć PIT 11 najpóźniej do 1 marca 2021 r. za poprzedni, 2020 r. PIT za 2020 r. należy rozliczyć do 30 kwietnia.

30 kwietnia 2021 r. mija ostateczny termin składania zeznań podatkowych: PIT36, PIT36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39.

do 30 kwietnia 2021 r., konsekwencje złożenia rozliczenia po terminie. 30 kwietnia 2021 r. mija ostateczny termin składania zeznań podatkowych: PIT -36, PIT-36L, PIT37, PIT-38 oraz PIT-39.

do 30 kwietnia 2021 r., konsekwencje złożenia rozliczenia po terminie. 30 kwietnia 2021 r. mija ostateczny termin składania zeznań podatkowych: PIT -36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39.

Zgodnie z tzw. ustawą antykryzysową, złożenie organowi podatkowemu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych po upływie terminu na jego złożenie, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 maja 2020 r.

Płatnicy PIT muszą przesłać PIT11 do urzędu skarbowego już do 01.02.2021 roku. Termin przekazania deklaracji PIT11 pracownikom upływa 01.03.2021 roku, jest to ostatni dzień przekazania druku osobiście lub nadania listu poleconego.

Deklarację PIT28 składa się wcześniej niż pozostałe PITy roczne – do 1 marca 2021 r. , gdyż 28 luty 2021 roku przypadnie w niedzielę (w latach wcześniejszych termin ten kończył się z ostatnim dniem stycznia, ale już za rok 2019 i późniejsze został przedłużony do końca lutego).

Dodaj komentarz