Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja: 16 wrzesień 2021

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje Nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji o Użytkowniku podczas korzystania z Usługi oraz informuje Użytkownika o jego prawach do prywatności i o tym, jak chroni go prawo.

Wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, których pierwsza litera jest wielka, mają znaczenie zdefiniowane w następujących warunkach.

Poniższe definicje mają takie samo znaczenie bez względu na to, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Dla celów niniejszej Polityki Prywatności:

 • Użytkownik oznacza osobę fizyczną uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, lub odpowiednio firmę, lub inną osobę prawną, w imieniu której taka osoba fizyczna uzyskuje dostęp do Usługi lub korzysta z niej.
 • Firma (określana jako „Firma”, „My”, „Nas” lub „Nasze” w niniejszej Umowie) odnosi się do czegoniewiesz.pl.
 • Konto oznacza unikalne konto utworzone dla Użytkownika w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub części naszej Usługi.
 • Strona odnosi się do czegoniewiesz.pl, dostępnej pod adresem https://czegoniewiesz.pl.
 • Serwis odnosi się do Strony Internetowej.
 • Kraj odnosi się do: Polski
 • Usługodawca oznacza osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Firmy. Odnosi się do firm zewnętrznych lub osób zatrudnionych przez Firmę w celu ułatwienia korzystania z Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Firmy, wykonywania usług związanych z Usługą lub pomocy Firmie w analizowaniu sposobu korzystania z Usługi.
 • Serwis społecznościowy strony trzeciej odnosi się do dowolnej strony internetowej lub dowolnego serwisu społecznościowego, za pośrednictwem którego Użytkownik może zalogować się lub utworzyć konto w celu korzystania z Usługi.
 • Dane osobowe to wszelkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.
 • Cookies to małe pliki, które są umieszczane na komputerze, urządzeniu mobilnym lub jakimkolwiek innym urządzeniu Użytkownika przez stronę internetową, zawierające szczegóły historii przeglądania danej strony internetowej przez Użytkownika, wśród wielu zastosowań.
 • Dane Użytkowe to dane zbierane automatycznie, generowane w wyniku korzystania z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (np. czas trwania wizyty na stronie).

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych użytkowników

Rodzaje gromadzonych danych
Dane osobowe

Podczas korzystania z naszych usług możemy poprosić użytkownika o podanie pewnych danych osobowych, które mogą zostać użyte do skontaktowania się z użytkownikiem lub zidentyfikowania go. Dane osobowe mogą obejmować, ale nie ograniczają się do:

 • Adres e-mail
 • Imię i nazwisko
 • Dane użytkowania

Dane użytkowania

Dane Użytkowania są zbierane automatycznie podczas korzystania z Usługi.

Dane Użytkowania mogą zawierać takie informacje, jak adres protokołu internetowego urządzenia użytkownika (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony Usługi odwiedzane przez użytkownika, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego, możemy automatycznie gromadzić pewne informacje, w tym między innymi: typ urządzenia mobilnego, z którego korzysta Użytkownik, unikatowy identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, system operacyjny urządzenia mobilnego, typ przeglądarki internetowej używanej przez Użytkownika, unikatowe identyfikatory urządzenia oraz inne dane diagnostyczne.

Możemy również gromadzić informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika za każdym razem, gdy odwiedza on nasz Serwis lub uzyskuje dostęp do Serwisu za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

Technologie śledzenia i pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia w celu śledzenia aktywności w naszej Usłudze i przechowywania pewnych informacji. Technologie śledzenia używane są jako sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty do zbierania i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej usługi.

Użytkownik może poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub informowała o wysyłaniu plików cookie. Jeśli jednak użytkownik nie akceptuje plików cookie, może nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej usługi.

Pliki cookie mogą być „trwałe” lub „sesyjne”. Trwałe pliki cookie pozostają na komputerze osobistym lub urządzeniu przenośnym użytkownika, gdy ten przechodzi w tryb offline, natomiast pliki cookie sesji są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki internetowej.

Używamy zarówno trwałych, jak i sesyjnych plików cookie do celów określonych poniżej:

 • Konieczne / Niezbędne pliki cookie

Typ: Pliki cookie sesji

Zarządzane przez: Nas

Cel: Te pliki cookie są niezbędne do świadczenia Państwu usług dostępnych za pośrednictwem Witryny oraz do umożliwienia Państwu korzystania z niektórych jej funkcji. Pomagają one uwierzytelniać użytkowników i zapobiegać nieuczciwemu korzystaniu z kont użytkowników. Bez tych plików cookie usługi nie mogą być świadczone, a my używamy tych plików cookie wyłącznie w celu świadczenia Państwu tych usług.

 • Polityka Cookies / Powiadomienie Akceptacja Cookies

Typ: Cookies trwałe (Persistent Cookies)

Zarządzane przez: Nas

Cel: Te pliki cookie identyfikują, czy użytkownicy zaakceptowali użycie plików cookie na stronie internetowej.

 • Pliki cookie dotyczące funkcjonalności

Typ: Trwałe pliki cookie

Zarządzane przez: Nas

Cel: Te pliki cookie pozwalają nam zapamiętać wybory dokonywane przez użytkownika podczas korzystania z Witryny, takie jak zapamiętanie danych logowania lub preferencji językowych. Celem tych plików cookie jest zapewnienie użytkownikowi bardziej spersonalizowanych doświadczeń i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania preferencji przy każdym korzystaniu z Witryny.

 • Śledzenie i pliki cookie dotyczące wydajności

Typ: Trwałe pliki cookie

Zarządzane przez: Strony trzecie

Cel: Te pliki cookie służą do śledzenia informacji o ruchu na stronie internetowej i sposobie korzystania z niej przez użytkowników. Informacje gromadzone za pomocą tych plików Cookies mogą bezpośrednio lub pośrednio identyfikować użytkownika jako indywidualnego odwiedzającego. Dzieje się tak dlatego, że gromadzone informacje są zazwyczaj powiązane z pseudonimicznym identyfikatorem związanym z urządzeniem używanym przez użytkownika do uzyskania dostępu do Witryny internetowej. Możemy również używać tych plików cookie do testowania nowych reklam, stron, funkcji lub nowych funkcjonalności Witryny, aby sprawdzić, jak reagują na nie nasi użytkownicy.

 • Pliki cookie dotyczące kierowania i reklamy

Typ: Cookies trwałe (Persistent Cookies)

Zarządzane przez: Strony trzecie

Cel: Te pliki cookie śledzą nawyki przeglądania strony przez użytkownika, aby umożliwić nam wyświetlanie reklam, które z dużym prawdopodobieństwem zainteresują użytkownika. Te pliki cookie wykorzystują informacje o historii przeglądania przez użytkownika w celu pogrupowania go z innymi użytkownikami o podobnych zainteresowaniach. Na podstawie tych informacji i za naszą zgodą reklamodawcy będący osobami trzecimi mogą umieszczać pliki cookie, aby umożliwić nam wyświetlanie reklam, które naszym zdaniem będą odpowiadały zainteresowaniom użytkownika podczas jego pobytu na stronach internetowych osób trzecich.

Więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie oraz możliwości wyboru użytkownika w tym zakresie można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

Wykorzystanie danych osobowych użytkownika

Firma może wykorzystywać Dane osobowe do następujących celów:

 • W celu świadczenia i utrzymania Usługi, w tym monitorowania korzystania z Usługi.
 • Do zarządzania Kontem: do zarządzania rejestracją Użytkownika w Serwisie. Podane przez użytkownika Dane Osobowe mogą umożliwić mu dostęp do różnych funkcji Serwisu, które są dostępne dla zarejestrowanego użytkownika.
 • W celu wykonania umowy: opracowanie, zgodność i podjęcie umowy zakupu produktów, przedmiotów lub usług zakupionych przez użytkownika lub jakiejkolwiek innej umowy z nami za pośrednictwem Usługi.
 • Aby skontaktować się z Użytkownikiem: Aby skontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, rozmów telefonicznych, wiadomości SMS lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia push aplikacji mobilnej dotyczące aktualizacji lub komunikatów informacyjnych związanych z funkcjonalnościami, produktami lub usługami objętymi umową, w tym aktualizacji zabezpieczeń, gdy jest to konieczne lub uzasadnione w celu ich wdrożenia.
 • Aby zapewnić Państwu wiadomości, oferty specjalne i ogólne informacje na temat innych towarów, usług i wydarzeń, które oferujemy, które są podobne do tych, które już zakupiliście lub o które pytaliście, chyba że zrezygnowaliście Państwo z otrzymywania takich informacji.
 • Aby zarządzać Twoimi żądaniami: Aby obsługiwać i zarządzać żądaniami kierowanymi do nas przez użytkownika.

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • Z Dostawcami Usług: Możemy udostępniać dane osobowe Użytkownika Dostawcom Usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi, wyświetlania reklam Użytkownikowi, aby pomóc w obsłudze i utrzymaniu Naszej Usługi, aby skontaktować się z Użytkownikiem, aby reklamować się na stronach internetowych stron trzecich do Użytkownika po odwiedzeniu naszej Usługi lub do przetwarzania płatności.
 • W przypadku transferów biznesowych: Możemy udostępniać lub przekazywać dane osobowe Użytkownika w związku z lub podczas negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów Firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności przez inną firmę.
 • Z podmiotami stowarzyszonymi: Możemy udostępniać dane użytkownika naszym podmiotom stowarzyszonym, w którym to przypadku będziemy wymagać od tych podmiotów przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Podmioty stowarzyszone obejmują naszą spółkę macierzystą i wszelkie inne spółki zależne, partnerów joint venture lub inne firmy, które kontrolujemy lub które są pod wspólną kontrolą z nami.
 • Z partnerami biznesowymi: Możemy udostępniać informacje o użytkowniku naszym partnerom biznesowym, aby zaoferować użytkownikowi określone produkty, usługi lub promocje.
 • Z innymi użytkownikami: kiedy użytkownik udostępnia dane osobowe lub w inny sposób wchodzi w interakcje w obszarach publicznych z innymi użytkownikami, takie informacje mogą być przeglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być publicznie rozpowszechniane na zewnątrz. Jeśli Użytkownik wchodzi w interakcje z innymi użytkownikami lub rejestruje się za pośrednictwem usługi mediów społecznościowych stron trzecich, osoby kontaktowe Użytkownika w usłudze mediów społecznościowych stron trzecich mogą zobaczyć jego imię i nazwisko, profil, zdjęcia i opis jego aktywności. Podobnie, inni użytkownicy będą mogli przeglądać opisy aktywności Użytkownika, komunikować się z nim i przeglądać jego profil.

Przechowywanie Danych Osobowych Użytkownika

Firma będzie przechowywać Dane Osobowe Użytkownika tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Firma będzie przechowywać i wykorzystywać Dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do spełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli firma jest zobowiązana do zachowania danych Użytkownika w celu spełnienia obowiązujących przepisów), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Firma będzie również przechowywać Dane użytkowe dla celów analizy wewnętrznej. Dane Użytkownika są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności Usługi, lub gdy Firma jest prawnie zobowiązana do przechowywania tych danych przez dłuższy okres czasu.

Przekazywanie danych osobowych użytkownika

Państwa informacje, w tym Dane Osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Firmy oraz w innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że informacje te mogą być przekazywane – i przechowywane – na komputerach znajdujących się poza granicami Państwa stanu, prowincji, kraju lub innej jurysdykcji rządowej, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od tych obowiązujących w Państwa jurysdykcji.

Państwa zgoda na niniejszą Politykę Prywatności, a następnie przesłanie takich informacji stanowi Państwa zgodę na taki transfer.

Firma podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że dane Użytkownika są traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką Prywatności i żaden transfer danych osobowych Użytkownika nie będzie miał miejsca do organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie kontrole obejmujące bezpieczeństwo danych i innych informacji osobowych Użytkownika.

Ujawnianie danych osobowych

Transakcje biznesowe

Jeśli Firma jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, dane osobowe użytkownika mogą zostać przekazane. Firma poinformuje użytkownika o tym fakcie, zanim jego dane osobowe zostaną przeniesione i będą podlegać innym zasadom ochrony prywatności.

Egzekwowanie prawa

W pewnych okolicznościach Firma może być zobowiązana do ujawnienia Danych osobowych Użytkownika, jeśli wymaga tego prawo lub w odpowiedzi na uzasadnione żądania władz publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Inne wymagania prawne

Firma może ujawnić Dane osobowe użytkownika w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne, aby:

 • Zgodności z obowiązkiem prawnym
 • Chronić i bronić praw lub własności Firmy
 • Zapobiegać lub badać ewentualne wykroczenia w związku z Usługą
 • Ochrony bezpieczeństwa osobistego użytkowników serwisu lub społeczeństwa
 • Chronić przed odpowiedzialnością prawną.

Bezpieczeństwo Danych Osobowych Użytkownika

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet ani żadna metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż Firma stara się stosować komercyjnie akceptowalne środki ochrony Danych osobowych, nie może zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika

Usługodawcy mają dostęp do Danych Osobowych Użytkownika wyłącznie w celu wykonywania swoich zadań w imieniu Firmy i są zobowiązani do nieujawniania ani niewykorzystywania ich w żadnym innym celu.

Analityka

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi.

 • Statcounter

Statcounter jest narzędziem do analizy ruchu w sieci. Politykę prywatności dla Statcounter można przeczytać tutaj: https://statcounter.com/about/legal/.

Reklama

Możemy korzystać z usług dostawców usług w celu wyświetlania reklam dla Użytkownika, aby pomóc wspierać i utrzymywać naszą Usługę.

 • Bing Ads

Bing Ads to usługa reklamowa świadczona przez firmę Microsoft Inc.

Użytkownik może zrezygnować z Bing Ads, postępując zgodnie z instrukcjami na stronie rezygnacji z Bing Ads: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

Więcej informacji na temat Bing Ads można znaleźć w ich Polityce prywatności: https://privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement.

 • Reklamy Unity

Usługa Unity Ads jest dostarczana przez firmę Unity Technologies.

Użytkownik może zrezygnować z usługi Unity Ads, postępując zgodnie z instrukcjami opisanymi przez Unity Technologies na ich stronie poświęconej polityce prywatności: https://unity3d.com/legal/privacy-policy

Więcej informacji na temat Unity Technologies można znaleźć w Polityce prywatności Unity Technologies: https://unity3d.com/legal/privacy-policy

 • Google AdSense

Usługa Google AdSense jest dostarczana przez firmę Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Użytkownik może zrezygnować z usługi Google AdSense, postępując zgodnie z instrukcjami opisanymi przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA na ich stronie https://adssettings.google.com

Więcej informacji na temat Google LLC można znaleźć w Polityce prywatności Google LLC: https://policies.google.com/privacy

Remarketing behawioralny

Firma korzysta z usług remarketingu w celu wyświetlania reklam na stronach internetowych osób trzecich po tym, jak Użytkownik odwiedził nasz Serwis. Firma i jej zewnętrzni dostawcy używają plików cookie do informowania, optymalizacji i wyświetlania reklam w oparciu o wcześniejsze wizyty Użytkownika w naszym Serwisie.

 • Remarketing Bing Ads

Usługa remarketingu Bing Ads jest świadczona przez firmę Microsoft Inc.

Użytkownik może zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach Bing Ads, postępując zgodnie z instrukcjami: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

Więcej informacji na temat praktyk i zasad ochrony prywatności firmy Microsoft można uzyskać na stronie Polityka prywatności: https://privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement

 • AdRoll

Usługa remarketingu AdRoll jest dostarczana przez Semantic Sugar, Inc.

Możesz zrezygnować z remarketingu AdRoll odwiedzając stronę Preferencje Reklamowe AdRoll: http://info.evidon.com/pub_info/573?v=1&nt=1&nw=false

Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk prywatności AdRoll, odwiedź stronę internetową AdRoll Privacy Policy (Polityka prywatności AdRoll): http://www.adroll.com/about/privacy

Prywatność dzieci

Nasza Usługa nie jest skierowana do osób poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy świadomie informacji umożliwiających identyfikację osób poniżej 13 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko dostarczyło nam dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zgromadziliśmy dane osobowe od osób poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Możemy również ograniczyć sposób gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania niektórych informacji o użytkownikach w wieku od 13 do 18 lat. W niektórych przypadkach oznacza to, że nie będziemy w stanie zapewnić pewnych funkcjonalności Serwisu tym użytkownikom.

Jeśli musimy polegać na zgodzie jako podstawie prawnej do przetwarzania informacji o użytkowniku, a kraj użytkownika wymaga zgody rodzica, możemy wymagać zgody rodzica przed zebraniem i wykorzystaniem tych informacji.

Linki do innych stron internetowych

Nasza Usługa może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli użytkownik kliknie na link strony trzeciej, zostanie przekierowany na jej stronę. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stosowane przez strony trzecie lub usługi.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Możemy od czasu do czasu aktualizować naszą Politykę Prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę Prywatności na tej stronie.

Powiadomimy Cię za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub widocznego powiadomienia w naszym serwisie, zanim zmiana wejdzie w życie i zaktualizujemy datę „Ostatniej aktualizacji” na górze niniejszej Polityki Prywatności.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki Prywatności w celu zapoznania się z wszelkimi zmianami. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności wchodzą w życie po ich opublikowaniu na tej stronie.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, możesz się z nami skontaktować: