Wyłączenie odpowiedzialności

Wyłączenie odpowiedzialności dla czegoniewiesz.pl

Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub masz jakiekolwiek pytania dotyczące zrzeczenia się odpowiedzialności za treść naszej strony, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@czegoniewiesz.pl.

Zastrzeżenia dla czegoniewiesz.pl

Wszystkie informacje na naszej stronie – czegoniewiesz.pl – są publikowane w dobrej wierze i tylko do celów informacyjnych. czegoniewiesz.pl nie udziela żadnych gwarancji co do kompletności, wiarygodności i dokładności tych informacji. Wszelkie działania podejmowane na podstawie informacji znalezionych na tej stronie (czegoniewiesz.pl), są podejmowane wyłącznie na własne ryzyko. czegoniewiesz.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i/lub szkody w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Z naszej strony internetowej można odwiedzić inne strony internetowe poprzez hiperłącza prowadzące do takich zewnętrznych stron. Staramy się zamieszczać wyłącznie wysokiej jakości linki do przydatnych i etycznych stron internetowych, jednak nie mamy wpływu na treść i charakter tych stron. Linki (hiperłącza) do innych stron internetowych nie oznaczają rekomendacji dla wszystkich treści znajdujących się na tych stronach. Właściciele witryn oraz treści na nich zawartych mogą się zmienić bez uprzedzenia i może się to zdarzyć, zanim będziemy mieli możliwość usunięcia linku.

Należy również pamiętać, że po opuszczeniu naszej strony internetowej i przejściu przez hiperłącze, inne strony mogą mieć różne polityki prywatności i warunki, które są poza naszą kontrolą. Prosimy o sprawdzenie polityki prywatności tych stron, jak również ich „warunków świadczenia usług” przed zaangażowaniem się w jakąkolwiek działalność lub przesłaniem jakichkolwiek informacji.

Zgoda

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na nasze wyłączenie odpowiedzialności i zgadzają się z przedstawionymi powyżej warunkami.

Aktualizacje

Jeśli będziemy aktualizować, zmieniać lub wprowadzać jakiekolwiek zmiany do tego dokumentu, zmiany te zostaną wyraźnie opublikowane tutaj, wraz z datą ich wdrożenia.