Które z roślin drapieżnych naturalnie występują w Polsce?

Na obszarze Polski występuje 14 gatunków roślin mięsożernych, reprezentujących 4 rodzaje z 2 rodzin klasy dwuliściennych:

 • Aldrowanda Aldrovanda. A. vesiculosa L. – a. pęcherzykowata.
 • Rosiczka Drosera. D. anglica HUDS. – r. długolistna. …
 • Tłustosz Pinguicula. P. alpina L. – t. alpejski. …
 • Pływacz Utricularia. U. australis R. BR. –

Jakie są rośliny drapieżne?

Rośliny owadożerne w Polsce

 • MUCHOŁÓWKA (DIONAEA). …
 • ROSICZKA (DROSERA) ma kilka doniczkowych gatunków. …
 • KAPTURNICA (SARRACENIA) w domu uprawiamy kilka jej gatunków. …
 • DZBANECZNIK (NEPENTHES) pod ciężarem dzbanków jego liście zwisają, ale pędy pną się lub płożą. …
 • TŁUSTOSZ (PINGUICULA).

Czy w Polsce występują rośliny owadożerne?

Wszystkie występujące w Polsce gatunki roślin mięsożernych są rzadkie i objęte ochroną. Znana polska roślina owadożerna to rosiczka. Na jej liściach rosną włoski, które wabią owady kolorem (często są czerwone) i wydzielanymi kropelkami słodkiego, płynnego „lepu”.

Czy istnieją drapieżne rośliny?

Rośliny mięsożerne (plantae carnivorae), znane są także pod mniej precyzyjną nazwą jako rośliny owadożerne (plantae insectivorae). Terminy te można stosować wymiennie. Na świecie istnieje około 600 gatunków takich roślin. Nie są ze sobą spokrewnione, więc nie są skupione w jedną grupę systematyczną.

Czy rośliny owadożerne są samożywne?

Rośliny owadożerne – grupa roślin samożywnych przystosowana do chwytania i trawienia drobnych zwierząt, zwykle owadów. Do chwytania i trawienia zwierząt służą im liście, wyposażone we włoski gruczołowe wydzielające enzymy trawienne. Pozyskana zdobycz jest cennym źródłem azotu i soli mineralnych.

Jakie rośliny są owadożerne?

Cztery najważniejsze i najlepiej sprawdzające się w uprawie domowej rośliny owadożerne to: dzbanecznik, muchołówka, rosiczka i kapturnica, chociaż jest ich oczywiście dużo więcej. Wiele z nich można kupić w wielogatunkowych kompozycjach, więc od razu masz zapewnioną różnorodność.

Na czym polega Heliotropizm?

Heliotropizm – zjawisko reakcji roślin na promieniowanie słoneczne; rośliny obracają się w kierunku Słońca, np. kwiaty słonecznika.

Co zaliczamy do roślin?

Rośliny – grupa organizmów żywych wytwarzających związki organiczne z martwej materii nieorganicznej w procesie fotosyntezy lub chemosyntezy.

Do królestwa roślina należą:

 • glony,
 • mszaki,
 • paprotniki,
 • rośliny nagozalążkowe (nagonasienne),
 • rośliny okrytozalążkowe (okrytonasienne).

Co jedzą dzbaneczniki?

Dzbanecznik (Nepenthes) to niezwykła roślina żywiąca się owadami. Zaliczana jest do grupy roślin mięsożernych (łac. plantae carnivorae), nazywanych nieprecyzyjnie roślinami owadożernymi (łac. plantae insectivorae).

Gdzie na świecie występują rośliny owadożerne?

W naturze rośliny owadożerne rosną na glebach słabych i ubogich (szczególnie w azot). Ich środowisko stanowią więc bagna i torfowiska, szczeliny skał, tereny piaszczyste i wody oligotroficzne (słodkie wody o niskiej zawartości substancji odżywczych).

Dodaj komentarz