Kiedy są wyniki matur 2020

Wyniki matur miały być ogłoszone 3 lipca, ale ze względu na wybuch pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie, termin został przesunięty na 11 sierpnia. Poprawki zaplanowano na 8 września, a wyniki tych egzaminów uczniowie poznają 30 września.

Uczeń, który nie zdał egzaminu z jednego przedmiotu ma prawo do poprawki w terminie sierpniowym. Matura poprawkowa 2021 odbędzie się 24 sierpnia. Jej wyniki zostaną ogłoszone 10 września 2021 roku.

Uczeń, który nie zdał egzaminu z jednego przedmiotu ma prawo do poprawki w terminie sierpniowym. Matura poprawkowa 2021 odbędzie się 24 sierpnia. Jej wyniki zostaną ogłoszone 10 września 2021 roku.

Egzamin maturalny ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych zdało 191 734 tegorocznych absolwentów liceum i technikum, co stanowi 74 proc. wszystkich zdających (259 272). Egzamin z języka polskiego zdało 92 proc. absolwentów, z matematyki 79 proc., z języka angielskiego 92 proc.

Aby uzyskać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wyniki matury 2021 będą znane już o godzinie 8:30. Zostaną opublikowane na stronach internetowych Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej (OKE).

W tym roku maturę zdało 74,5% maturzystów. Oznacza to, że matury nie zdało 25,5% przystępujących do egzaminu. Osoby, które nie zdały tylko jednego z przedmiotów obowiązkowych mają prawo do poprawki (17,7%). Zaś 7,8 % zdających, definitywnie oblało tegoroczny egzamin.

Uczeń, który nie zdał egzaminu z jednego przedmiotu ma prawo do poprawki w terminie sierpniowym. Matura poprawkowa 2021 odbędzie się 24 sierpnia. Jej wyniki zostaną ogłoszone 10 września 2021 roku.

Dodaj komentarz