Kiedy są wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020

Na gov.pl czytamy, że ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 9 lipca br. Rekrutacja do szkoły średniej ruszyła już 17 maja.

Średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów: z egzaminu z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 59 proc., z matematyki – 46 proc., z języka angielskiego – 54 proc., z języka niemieckiego – 46 proc., z języka francuskiego – 72 proc., z języka hiszpańskiego – 66 proc., z języka rosyjskiego – 48 proc., z języka …

Na gov.pl czytamy, że ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 9 lipca br. Rekrutacja do szkoły średniej ruszyła już 17 maja.

Średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów: z egzaminu z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 59 proc., z matematyki – 46 proc., z języka angielskiego – 54 proc., z języka niemieckiego – 46 proc., z języka francuskiego – 72 proc., z języka hiszpańskiego – 66 proc., z języka rosyjskiego – 48 proc., z języka …

Ósmoklasiści mogą sprawdzić wyniki egzaminów w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU. Po wejściu na stronę internetową uczeń powinien zalogować się poprzez wprowadzenie indywidualnego identyfikatora i hasła. Identyfikatorem jest numer PESEL, a hasłem unikatowy ciąg cyfr, który każdy uczeń otrzymał w szkole.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021 uczniowie poznali 2 lipca o godzinie 10.

Dodaj komentarz