Kiedy są imieniny justyny

Justyna imieniny obchodzi: 12 marca, 14 kwietnia, 16 czerwca, 1 sierpnia, 17 września, 26 września, 7 października i 30 listopada.

Imieniny Aleksandry najczęściej obchodzone są 20 marca oraz 18 maja. Aleksandra może również obchodzić imieniny: 2 października, 21 kwietnia.

Ponadto, jej imieniny można celebrować 12 marca, 14 kwietnia, 28 maja, 1 sierpnia, 26 września oraz 30 listopada. Justyna to imię żeńskie pochodzące od męskiego imienia Justyn. Wywodzi się ono od słowa „iustus”, co oznacza „sprawiedliwy”.

Imię Artur ma pochodzenie celtyckie, wywodzi się od słowa „Artus” oznaczającego „młodego niedźwiedzia”. Imieniny Artura wypadają: 6 października, 15 listopada oraz 11 grudnia.

jeśli jest kilka dat imienin w kalendarzu), imieniny obchodzi się w dniu wypadającym jako pierwszy w kolejności po urodzinach.

W latach 2001–2012 było to najczęściej w Polsce nadawane imię dzieciom płci żeńskiej. Julia imieniny obchodzi: 15 lutego, 20 lutego, 8 kwietnia, 16 kwietnia, 22 maja, 21 lipca, 27 lipca, 1 października, 10 grudnia.

Imieniny Anety najczęściej obchodzi się 16 czerwca i 17 lipca. Ponadto, można je również celebrować 13 czerwca, 26 lipca oraz 9 grudnia.

Dodaj komentarz