Kiedy są egzaminy 8 klasisty 2021

Informacja CKE o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 25 do 27 maja 2021 r. W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od 25 do 27 maja (wtorek – czwartek).

Informacja CKE o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 25 do 27 maja 2021 r. W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od 25 do 27 maja (wtorek – czwartek).

Egzamin ósmoklasisty 2021 odbędzie się 25, 26 oraz 27 maja. We wtorek, 25 maja, uczniowie będą zdawali egzamin z języka polskiego, w środę – 26 maja – zaplanowano test z matematyki, a w czwartek – 27 maja – z języka obcego nowożytnego. Egzamin ósmoklasisty 2021.

Informacja CKE o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 25 do 27 maja 2021 r. W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od 25 do 27 maja (wtorek – czwartek).

W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od 25 do 27 maja (wtorek – czwartek).

Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w maju br. Za rozwiązanie zadań z języka polskiego uczniowie uzyskali średnio 60 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki – 47 proc.

Uczniowie rozpoczną zdawanie 25, a zakończą 27 maja. Termin dodatkowy: język polski – 16 czerwca 2021 r.

Dodaj komentarz