Kiedy można wykorzystać broń palna poprzez oddanie strzału ?:?

W przypadku niepodporządkowania się wezwaniom, o których mowa w ust. 1 uprawniony uprzedza o użyciu broni palnej okrzykiem: „Stój, bo strzelam!”, a jeżeli wezwanie to okaże się nieskuteczne, oddaje strzał ostrzegawczy w bezpiecznym kierunku.

Kiedy jest użycie broni palnej?

W przypadku, gdy zachodzi konieczność odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie lub zdrowie policjanta lub innej osoby, a użycie siły fizycznej wobec powyższych osób jest niewystarczające lub niemożliwe, Policjant może użyć innych środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej.

Do czego można użyć broni palnej?

W przypadku, gdy zachodzi konieczność odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie lub zdrowie uprawnionego lub innej osoby, a użycie siły fizycznej wobec osoby, o której mowa w ust.jest niewystarczające lub niemożliwe, uprawniony może użyć innych środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej.

Kiedy żołnierz może używać broni?

W działaniach oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych stosowanie środków przymusu bezpośredniego, użycie broni i innego uzbrojenia może nastąpić tylko na rozkaz dowódcy jako szczególny i ostateczny środek.

Kiedy wojsko może użyć broni?

47 pkt 1-3, 5 i 6 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, żołnierze wojskowych organów porządkowych wchodzących w skład służby garnizonowej i służby wewnętrznej jednostki wojskowej w związku z wykonywaniem czynności służbowych mogą użyć broni palnej lub ją wykorzystać.”

Do kogo nie można użyć broni palnej?

Wobec kobiet o widocznej ciąży, osób, których wygląd wskazuje na wiek do 13 lat, oraz osób o widocznej niepełnosprawności uprawniony może użyć wyłącznie siły fizycznej w postaci technik obezwładnienia.

Kiedy nie można użyć broni palnej?

Pałką służbową nie zadaje się uderzeń i pchnięć w głowę, szyję, brzuch i nieumięśnione oraz szczególnie wrażliwe części ciała, z wyjątkiem sytuacji gdy zachodzi konieczność odparcia zamachu stwarzającego bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia uprawnionego lub innej osoby.

Do kogo nie wolno strzelać?

§ 30. Broni palnej nie używa się w przypadkach określonych w art. 43 ust. 1 i 9 ustawy w stosunku do kobiet o widocznej ciąży, osób, których wygląd wskazuje na wiek do 13 lat, starców oraz osób o widocznym kalectwie.

Kiedy pracownik ochrony może użyć broni palnej?

Kwalifikowany pracownik ochrony może użyć broni palnej tylko w przypadku, gdy pozostałe środki przymusu bezpośredniego nie były wystarczające lub gdy ich wykorzystanie okazało się niemożliwe ze względu na powstałe okoliczności.

Kiedy można uzyc SPB?

11) zatrzymania osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą; 12) pokonania biernego oporu; 13) pokonania czynnego oporu; 14) przeciwdziałania czynnościom zmierzającym do autoagresji.

Dodaj komentarz