Jakie są prawa dziecka

Zgodnie z nimi ma ono prawo do życia i rozwoju, do tożsamości, wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej, do swobody myśli, sumienia, wyznania, do wyrażania własnych poglądów. Nieletni mają także prawo do wychowywania w rodzinie oraz do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej.

Są to: prawo do życia, prawo do tożsamości, prawo do rozwoju, prawo do wychowania w rodzinie, prawo do wyrażania własnych poglądów, prawo do informacji; polityczne lub publiczne, dzięki którym dziecko wyraża swoje poglądy i uczestniczy w życiu swojej grupy, społeczności, państwa.

Konstytucja RP – w art. 72. Konstytucji zapisano m.in. prawo do ochrony dziecka przed przemocą, wyzyskiem, okrucieństwem i demoralizacją, a także prawo do opieki i pomocy władz dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.

3 Prawa cywilne dziecka to: prawo do życia i rozwoju; prawo do tożsamości (nazwisko, imię, obywatelstwo, wiedza o własnym pochodzeniu); prawo do wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej; prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania; prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach jego …

Są to: prawo do życia, prawo do tożsamości, prawo do rozwoju, prawo do wychowania w rodzinie, prawo do wyrażania własnych poglądów, prawo do informacji; polityczne lub publiczne, dzięki którym dziecko wyraża swoje poglądy i uczestniczy w życiu swojej grupy, społeczności, państwa.

Są to: prawo do życia, prawo do tożsamości, prawo do rozwoju, prawo do wychowania w rodzinie, prawo do wyrażania własnych poglądów, prawo do informacji; polityczne lub publiczne, dzięki którym dziecko wyraża swoje poglądy i uczestniczy w życiu swojej grupy, społeczności, państwa.

Dodaj komentarz