Jakie są metody badawcze

Rodzaje metod, m.in. ankiety, • wywiady, • panele, • obserwacje, • eksperymenty, • badania symulacyjne, • pomiary fizjologiczne, • metody projekcyjne.
Wyświetl całą odpowiedź…

Wybór dobrej metody to z jednej strony efekt zrozumienia tematu/projektu badawczego, z drugiej zaś świadomość tego, co możesz osiągnąć dzięki danej metodzie. Od tego zależy powodzenie badań, jakość i użyteczność danych jakie zbierzesz i wniosków jakie z nich wyciągniesz.

W ogólnym ujęciu metody badawcze w pracy licencjackiej, tak jak w każdej innej pracy naukowej, można podzielić na grupę badań na materiałach źródłowych oraz na badania własne. Metoda badawcza angażująca źródła naukowe obejmuje między innymi przegląd całej dostępnej w odniesieniu do tematu bibliografii.

Technika badawcza to określone sposoby i umiejętność wykorzystania wybranych metod badawczych, czynności, operacji, które wpływają na poznanie właściwości przedmiotu badań.

Dodaj komentarz