Jakie są metody badawcze w pracy licencjackiej

W ogólnym ujęciu metody badawcze w pracy licencjackiej, tak jak w każdej innej pracy naukowej, można podzielić na grupę badań na materiałach źródłowych oraz na badania własne. Metoda badawcza angażująca źródła naukowe obejmuje między innymi przegląd całej dostępnej w odniesieniu do tematu bibliografii.
Wyświetl całą odpowiedź…

Rodzaje metod, m.in. ankiety, • wywiady, • panele, • obserwacje, • eksperymenty, • badania symulacyjne, • pomiary fizjologiczne, • metody projekcyjne.

Dodaj komentarz