Jakie są liczby naturalne

Liczby naturalne – to liczby całkowite, dodatnie: 1, 2, 3, 4, 5, 6, … Czasami do liczb naturalnych zaliczamy również liczbę zero (autor książki matematycznej powinien zawsze jasno określić, czy uznaje liczbę zero za naturalną, czy też nie). Zbiór liczb naturalnych oznaczamy literą mathbb{N} .
Wyświetl całą odpowiedź…

Liczby naturalne – to liczby całkowite, dodatnie: 1, 2, 3, 4, 5, 6, … Czasami do liczb naturalnych zaliczamy również liczbę zero (autor książki matematycznej powinien zawsze jasno określić, czy uznaje liczbę zero za naturalną, czy też nie). Zbiór liczb naturalnych oznaczamy literą mathbb{N} .

W matematyce określenie liczby naturalne oznacza na ogół liczby całkowite dodatnie. To, czy zero jest liczbą naturalną, jest kwestią umowy. W matematyce nie przyjęto ogólnie żadnej konwencji dotyczącej przynależności zera lub jej braku do liczb naturalnych.

Liczby naturalne – to liczby całkowite, dodatnie: 1, 2, 3, 4, 5, 6, … Czasami do liczb naturalnych zaliczamy również liczbę zero (autor książki matematycznej powinien zawsze jasno określić, czy uznaje liczbę zero za naturalną, czy też nie).

Liczby naturalne to liczby całkowite, dodatnie, czyli – 1, 2, 3, 4, 5… Czasami do liczb naturalnych zaliczana jest również liczba zero. Dlatego autor książki matematycznej zawsze powinien określić, czy uznaje liczbę zero za naturalną, czy też nie. Zbiór liczb naturalnych oznaczamy literą N.

Liczby całkowite to wszystkie liczby naturalne 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 … … jako 2 k + 1 lub 2 k – 1 , gdzie jest liczbą całkowitą. Liczby wymierne to wszystkie liczby, które można przedstawić w postaci ułamka , którego licznik i mianownik q ( q ≠ 0 ) są liczbami całkowitymi.

Dodaj komentarz