Jakie jest prawidłowe BMI dla dzieci?

Zgodnie z polskimi siatkami centylowymi prawidłowe BMI u dzieci w wieku 3-18 lat wynosi 14-17. Poniżej 14 BMI jest niedowaga, powyżej 17 BMI – nadwaga, a od 19 BMI zaczyna się otyłość.

Co to jest BMI u dzieci?

BMI (body mass index – wskaźnik masy ciała) to uniwersalny wskaźnik sugerujący stan odżywienia organizmu – od niedowagi po otyłość różnego stopnia. BMI oblicza się bardzo łatwo, dzieląc masę ciała wyrażoną w kilogramach przez wzrost wyrażony w metrach podniesiony do kwadratu.

Ile powinna ważyć 12 latka kalkulator?

Zalecany wzrost 12 letniego dziecka wynosi od 139 do 167 centymetrów. Idealny wzrost dziewczynek w tym wieku to 140-165 centymetrów, a chłopców 139-167 centymetrów. Zalecana waga dla dziecka 12 letniego to 30-67 kg. Przy czym idealna waga dla dziewczynek to 30-62 kilograma, a chłopca 30-67 kg.

Jakie BMI powinna mieć 15 latka?

Wynik 50 jest najlepszy – to ta wartość, która jest w Toim przedziale wiekowym najczęstsza.

Jak obliczyć BMI dziecka 12 lat?

Standardowo BMI jest wyliczane z prostego wzoru, w którym masa ciała w kilogramach dzielona jest przez wzrost w metrach podniesiony do potęgi drugiej.

Jakie BMI powinna mieć 12 latka?

Aby to zrobić, należy podzielić wagę w kilogramach na wzrost w metrach podniesiony do kwadratu.

Zakresy BMI dla dzieci w wieku 3-18 lat wskazujące odpowiednie lub nieodpowiednie wartości wyglądają następująco:

  • <15 – niedowaga.
  • 15-18 waga prawidłowa.
  • >18 – nadwaga.
  • >25 otyłość

Co to jest skrót BMI?

BMI (ang. Body Mass Index – wskaźnik masy ciała) jest wskaźnikiem, który jest obliczany przez porównanie wzrostu z masy ciała. Jego wartość jest pomocna w ocenie ryzyka wystąpienia chorób związanych z nadwagą takich jak miażdżyca lub choroba niedokrwienna serca.

Jakie BMI powinna mieć 11 latka?

BMI dla wiekuKryteria oceny BMI
<25–10cSzczupłość
25–75cNorma
<75–90cTendencja do nadwagi
<90–97cNadwaga

Jak obliczyć wskaźnik BMI u dzieci?

Aby odczytać BMI na siatce centylowej, najpierw trzeba obliczyć BMI dziecka – podzielić masę ciała w kg przez wzrost w metrach podniesiony do kwadratu.

Ile powinna ważyć 15 latka?

Dziewczynki
1335 – 66147 – 170
1439 – 69150 – 173
1542 – 71152 – 175
1644 – 72153 – 175

Dodaj komentarz