Jak wywołać funkcję w VBA?

VBA Procedura Function

Może być zastosowana jako fragment wyrażenia w procedurze oraz w formule tworzonej w arkuszu. Procedura wykonuje określone zadanie, a później przekazuje sterowanie do kodu wywołującego. Procedurę wywołuje się za pomocą słowa Function, a jest zamykana przez wyrażenie End Function.

Jak wywolac funkcję Excel?

Składnia

 1. Składnia 1. Używana razem z funkcją REJESTRUJ. WYWOŁAJ(rejestr_id;[argument1];…)
 2. Składnia 2. Używana pojedynczo (w programie Microsoft Excel dla Windows)
 3. Rejestr_id to wartość zwrócona przez poprzednio obliczoną funkcję REJESTRUJ lub REJESTR. KOD. WYWOŁAJ(moduł_tekst;procedura;typ_tekst;[argument1];… ])

Jak wejść do VBA w Excelu?

W menu Narzędzia w programie Word lub Excel wskaż pozycję Makro, a następnie kliknij pozycję Zabezpieczenia. W oknie dialogowym Zabezpieczenia kliknij kartę Zaufani wydawcy. Wybierz, aby włączyć lub usunąć zaznaczenie opcji Ufaj dostępowi do Visual Basic Project. Kliknij przycisk OK.

Jak napisac makro Excel?

Jak?

 1. Na karcie Deweloper kliknij pozycję Zarejestruj makro.
 2. Opcjonalnie wprowadź nazwę makra w polu Nazwa makra, podaj klawisz skrótu w polu Klawisz skrótu oraz opis w polu Opis i kliknij przycisk OK, aby rozpocząć rejestrowanie.

Co znaczy sub w VBA?

Deklaruje nazwę, argumenty i kod, który tworzy procdurę Sub. (Opcjonalne). Określa, że lokalne zmienne procedury Sub zachowują swoją wartość pomiędzy wywołaniami procedury.

Jak pisać formuły w Excelu?

Tworzenie prostej formuły w programie Excel

 1. W arkuszu kliknij komórkę, w której chcesz wprowadzić formułę.
 2. Wpisz znak równości (=), a następnie stałe i operatory (maksymalnie 8192 znaki), których chcesz użyć w obliczeniach. W naszym przykładzie wpisz =1+1. Uwagi: …
 3. Naciśnij klawisz Enter (Windows) lub Return (Mac).

Jak wstawić apostrof w Excelu?

Apostrof, aby pokazać w Excelu formułę

W takim przypadku przed znakiem = w formule wstawiamy apostrof.

Jak narysować wykres funkcji w Excelu?

Tworzenie wykresu

 1. Zaznacz dane dla wykresu.
 2. Wybierz pozycję Wstawianie > Polecane wykresy.
 3. Wybierz wykres na karcie Polecane wykresy, aby wyświetlić podgląd wykresu. …
 4. Zaznacz wykres.
 5. Wybierz przycisk OK.

Jak utworzyć zmienna w Excelu?

W edytorze VBA, przejdź do TOOLS > OPTIONS i zaznacz REQUIRE VARIABLE DECLARATION. Jedną z typów zmiennych jest Object. Dlatego, że zmienne mogą przechowywać różne obiekty Excela. Mogą nimi być na przykład: arkusz, wykres, kształt czy zakres komórek.

Jak uruchomić kod VBA?

Uruchom kod VBA po zamknięciu lub otwarciu skoroszytu

Włącz skoroszyt, naciśnij Alt + F11 klawisze, aby otworzyć Microsoft Visual Basic for Applications okno. 2. Podwójne kliknięcie ThisWorkbook in Project – VBAProject okienko, aby otworzyć ThisWorkbook (kod) okno.

Dodaj komentarz