Jak pisać maila do magistra

Jeśli piszesz do magistra, zatytułuj e-mail zwyczajnie: „Szanowny Panie” albo „Szanowna Pani”. Żadnych „Szanowna Pani Magister” ani „Szanowny Panie Magistrze” – tak kiedyś zwracało się do osób pracujących w aptece.

Jeśli piszesz do magistra, zatytułuj e-mail zwyczajnie: „Szanowny Panie” albo „Szanowna Pani”. Żadnych „Szanowna Pani Magister” ani „Szanowny Panie Magistrze” – tak kiedyś zwracało się do osób pracujących w aptece.

Jeśli piszesz do doktora: „Szanowny Panie Doktorze” lub „Szanowna Pani Doktor”. I przy okazji stanowczo odradzam „Szanowna Pani Doktorko”, jeśli nie masz stuprocentowej pewności, że prowadząca akceptuje taki zwrot.

Na studiach, inaczej niż to miało miejsce w liceum, do wykładowców czy osób prowadzących ćwiczenia zwracać należy się zgodnie z ich stopieniem naukowym, a więc odpowiednio: Pani Profesor/Panie Profesorze lub Pani Doktor/Panie Doktorze oraz Pani Magister/Panie Magistrze.

Najlepiej zacząć korespondencję od słów: „Szanowna Pani”, „Szanowny Panie”, a zakończyć zwrotem: „Pozdrawiam”, „Z wyrazami szacunku”, „Z poważaniem”.

Zasada 1: w e-mailach używamy form grzecznościowych np.: „Szanowny Pan Profesor”, „Szanowna Pani Doktor„. „Szanowny Pan Magister”. Niedopuszczalne jest rozpoczynanie e-maila od „Cześć” lub „Witam” – taką formę możecie przyjąć pisząc do organizacji studenckich – np.: do Samorządu Studenckiego lub do Koła Naukowego.

do inżyniera (inż.): „Panie Inżynierze”, „Pani Inżynier” • do magistra (mgr) oraz magistra inżyniera (mgr inż.): „Panie Magistrze”, „Pani Magister” • do doktora (dr): „Panie Doktorze”, „Pani Doktor” • do docenta (doc) – „Panie Docencie”, „Pani Docent” • do doktora habilitowanego (dr hab.): „Panie Profesorze”, „Pani …

Zasada 1: w e-mailach używamy form grzecznościowych np.: „Szanowny Pan Profesor”, „Szanowna Pani Doktor„. „Szanowny Pan Magister”. Niedopuszczalne jest rozpoczynanie e-maila od „Cześć” lub „Witam” – taką formę możecie przyjąć pisząc do organizacji studenckich – np.: do Samorządu Studenckiego lub do Koła Naukowego.

Dodaj komentarz