Jak pisać mail do wykładowcy

Zasada 1: w e-mailach używamy form grzecznościowych np.: „Szanowny Pan Profesor”, „Szanowna Pani Doktor”. „Szanowny Pan Magister”. Niedopuszczalne jest rozpoczynanie e-maila od „Cześć” lub „Witam” – taką formę możecie przyjąć pisząc do organizacji studenckich – np.: do Samorządu Studenckiego lub do Koła Naukowego.

Najlepiej zacząć korespondencję od słów: „Szanowna Pani”, „Szanowny Panie”, a zakończyć zwrotem: „Pozdrawiam”, „Z wyrazami szacunku”, „Z poważaniem”.

Oficjalna wiadomość wymaga zachowania bardziej eleganckiego języka. Mail do promotora warto zatem zacząć od: „Szanowny Panie Profesorze”. Po takim wstępie stawiamy także znak interpunkcyjny: przecinek lub wykrzyknik.

Zasada 1: w e-mailach używamy form grzecznościowych np.: „Szanowny Pan Profesor”, „Szanowna Pani Doktor„. „Szanowny Pan Magister”. Niedopuszczalne jest rozpoczynanie e-maila od „Cześć” lub „Witam” – taką formę możecie przyjąć pisząc do organizacji studenckich – np.: do Samorządu Studenckiego lub do Koła Naukowego.

Jeśli piszesz do doktora: „Szanowny Panie Doktorze” lub „Szanowna Pani Doktor”. I przy okazji stanowczo odradzam „Szanowna Pani Doktorko”, jeśli nie masz stuprocentowej pewności, że prowadząca akceptuje taki zwrot.

każdy mail podpisujemy imieniem i nazwiskiem, indeksem, rokiem i kierunkiem studiów, w temacie maila wpisujemy krótką informację dotyczącą treści przesyłanej wiadomości i nazwę oraz termin zajęć, maile powinny być krótkie i konkretne.

Dodaj komentarz