Jak pisać do doktora

do doktora (dr): “Panie Doktorze”, “Pani Doktor” do doktora habilitowanego (dr hab.), doktora habilitowanego profesora AGH (dr hab., prof. AGH) oraz do profesora zwyczajnego (prof.; prof. dr hab.): “Panie Profesorze”, “Pani Profesor”

Zasada 1: w e-mailach używamy form grzecznościowych np.: „Szanowny Pan Profesor”, „Szanowna Pani Doktor„. „Szanowny Pan Magister”. Niedopuszczalne jest rozpoczynanie e-maila od „Cześć” lub „Witam” – taką formę możecie przyjąć pisząc do organizacji studenckich – np.: do Samorządu Studenckiego lub do Koła Naukowego.

do doktora (dr): “Panie Doktorze”, “Pani Doktor” do doktora habilitowanego (dr hab.), doktora habilitowanego profesora AGH (dr hab., prof. AGH) oraz do profesora zwyczajnego (prof.; prof. dr hab.): “Panie Profesorze”, “Pani Profesor”

Zasada 1: w e-mailach używamy form grzecznościowych np.: „Szanowny Pan Profesor”, „Szanowna Pani Doktor„. „Szanowny Pan Magister”. Niedopuszczalne jest rozpoczynanie e-maila od „Cześć” lub „Witam” – taką formę możecie przyjąć pisząc do organizacji studenckich – np.: do Samorządu Studenckiego lub do Koła Naukowego.

Oficjalna wiadomość wymaga zachowania bardziej eleganckiego języka. Mail do promotora warto zatem zacząć od: „Szanowny Panie Profesorze”. Po takim wstępie stawiamy także znak interpunkcyjny: przecinek lub wykrzyknik.

Najlepiej zacząć korespondencję od słów: „Szanowna Pani”, „Szanowny Panie”, a zakończyć zwrotem: „Pozdrawiam”, „Z wyrazami szacunku”, „Z poważaniem”.

Dodaj komentarz