Jak odzyskać hasło do komputera

Na ekranie logowania wpisz nazwę konta Microsoft, jeśli jeszcze nie została wyświetlona. Jeśli na komputerze istnieje wiele kont, wybierz to, które trzeba zresetować. Wybierz Nie pamiętam hasła poniżej pola tekstowego hasła. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zresetować hasło.

Na ekranie logowania wpisz nazwę konta Microsoft, jeśli jeszcze nie została wyświetlona. Jeśli na komputerze istnieje wiele kont, wybierz to, które trzeba zresetować. Wybierz Nie pamiętam hasła poniżej pola tekstowego hasła. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zresetować hasło.

Na ekranie logowania wpisz nazwę konta Microsoft, jeśli jeszcze nie została wyświetlona. Jeśli na komputerze istnieje wiele kont, wybierz to, które trzeba zresetować. Wybierz Nie pamiętam hasła poniżej pola tekstowego hasła. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zresetować hasło.

Z poziomu administratora możliwa jest zmiana hasła w Windows 7 dla wszystkich pozostałych użytkowników. Wystarczy wejść z Panel Sterowania i kliknąć zakładkę Zarządzaj kontami użytkowników. Po podaniu hasła będzie możliwe resetowanie hasła Windows 7 bez płyty.

W oknie logowania wybierz konto Administrator i pozostaw pole Hasło puste. Kliknij Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Wybierz konto potrzebne do zresetowania hasła > Zmień hasło .

Uruchom przeglądarkę i przejdź do strony internetowej resetowania hasła Microsoft: Wybierz opcję Nie pamiętam hasła, a następnie kliknij Zresetuj hasło. Aby zresetować hasło, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera.

Zaloguj się do lokalnego konta, dla którego chcesz utworzyć hasło. Podłącz nośnik USB do komputera. Kliknij przycisk Start, a następnie wpisz „resetowanie hasła” i wybierz opcję Utwórz dysk resetowania hasła. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.

Dodaj komentarz