Jak obliczyć składkę zdrowotną do odliczenia

Obecnie składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru, jednakże nie podlega w całości odliczeniu. Odliczeniu podlega jedynie 7,75% podstawy wymiaru, a pozostałe 1,25% niepodlegające odliczeniu ani od podatku ani od dochodu, nie stanowi również kosztu uzyskania przychodu.

Do obliczenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za pracownika brane jest pod uwagę jego wynagrodzenie brutto pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracownika (łącznie 13,71%): 9,76% na ubezpieczenie emerytalne, 1,5% na rentowe, 2,45% na chorobowe.

W styczniu 2021 r. odliczamy składkę za grudzień 2020 (płatne do 10.01), a w lutym odliczamy składkę za styczeń 2021 r. (płatne do 10.02). Dlatego kwota 1990,67 zł za okres 01-02.2021 dotyczy odliczenia składek za grudzień 2020 i za styczeń 2021 (992,30 zł + 998,37 zł = 1990,67 zł).

Czy należy wysłać PIT-16A do US? Odliczenie od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne jest przywilejem podatnika, a nie jego obowiązkiem. Oznacza to, że podatnik nie był zobowiązany do odliczania składek zdrowotnych od karty podatkowej w 2020 roku.

Dodaj komentarz