Jak napisać wstęp do pracy

wstęp musi być rzeczowy. ma być kwintesencją pracy – w skrótowy sposób ma wskazywać najważniejsze zagadnienia poruszane w tekście i obejmować wszystkie jego elementy. powinien być napisany w sposób jasny, zwięzły i w formie bezoosobowej.
Wyświetl całą odpowiedź…

Wstęp do pracy magisterskiej to swego rodzaju reklama, która ma na celu przyciągnięcie uwagi czytelnika/recenzenta do zapoznania się z całością pracy magisterskiej. Argumentujemy dlaczego zajmujemy się wybranym tematem. Praca powinna wnosić nowy aspekt, np. badanie tematu, który podlega ciągłemu monitorowaniu.

Dodaj komentarz