Jak napisać wstęp do pracy licencjackiej wzór

wstęp musi być rzeczowy. ma być kwintesencją pracy – w skrótowy sposób ma wskazywać najważniejsze zagadnienia poruszane w tekście i obejmować wszystkie jego elementy. powinien być napisany w sposób jasny, zwięzły i w formie bezoosobowej.

Wstęp stanowi wprowadzenie do tematu pracy, wskazuje motywy jakie stały za jego podjęciem. Autor opisuje w nim problem badawczy, cele, hipotezy, metody badań, przedstawia układ pracy. Wstęp jest jedną z najważniejszych części pracy magisterskiej z tego względu, że jest najczęściej czytany.

Dodaj komentarz