Jak napisać wstęp do pracy dyplomowej

powinien być rzeczowy i w skrótowy sposób obejmować wszystkie najważniejsze elementy pracy; powinien być pisany jasnym i zwięzłym językiem; zdania powinny być formułowane w formie bezosobowej; powinien składać się z kilku ściśle wydzielonych akapitów.
Wyświetl całą odpowiedź…

Wstęp do pracy licencjackiej lub magisterskiej ma przeważnie objętość od 1 do 3 stron maszynopisu znormalizowanego. W przypadku pracy doktorskiej wstęp jest znacznie bardziej rozszerzony, a przeprowadzany w tym zakresie dyskurs mocno pogłębiony.

Dodaj komentarz