Jak napisać wstęp do opowiadania

We wstępie powinniśmy zawrzeć informacje o autorze, ciekawostki, tytuł książki, filmu etc., a także być krótkim wprowadzeniem do opisywanej sytuacji, które pojawi się w rozwinięciu. Zakończenie natomiast to podsumowanie ogólne, emocje, które nam towarzyszyły, a także stwierdzenie, czy warto było poznać tę historię.
Wyświetl całą odpowiedź…

We wstępie powinniśmy zawrzeć informacje o autorze, ciekawostki, tytuł książki, filmu etc., a także być krótkim wprowadzeniem do opisywanej sytuacji, które pojawi się w rozwinięciu. Zakończenie natomiast to podsumowanie ogólne, emocje, które nam towarzyszyły, a także stwierdzenie, czy warto było poznać tę historię.

Dodaj komentarz