Jak napisać wstęp do licencjatu

wstęp musi być rzeczowy. ma być kwintesencją pracy – w skrótowy sposób ma wskazywać najważniejsze zagadnienia poruszane w tekście i obejmować wszystkie jego elementy. powinien być napisany w sposób jasny, zwięzły i w formie bezoosobowej.
Wyświetl całą odpowiedź…

Wstęp do pracy licencjackiej lub magisterskiej ma przeważnie objętość od 1 do 3 stron maszynopisu znormalizowanego. W przypadku pracy doktorskiej wstęp jest znacznie bardziej rozszerzony, a przeprowadzany w tym zakresie dyskurs mocno pogłębiony.

Dodaj komentarz