Jak napisać cv do pierwszej pracy

Staraj się być konkretny i szczegółowy. Pochwal się liczbami, znajomością programów oraz narzędzi, a także opisz swoje największe sukcesy — jeśli nie masz jeszcze doświadczenia zawodowego, mogą być to osiągnięcia na uczelni lub dodatkowa działalność. Nie zapomnij także wpisać swoich celów zawodowych w tym miejscu CV.
Wyświetl całą odpowiedź…

Staraj się być konkretny i szczegółowy. Pochwal się liczbami, znajomością programów oraz narzędzi, a także opisz swoje największe sukcesy — jeśli nie masz jeszcze doświadczenia zawodowego, mogą być to osiągnięcia na uczelni lub dodatkowa działalność. Nie zapomnij także wpisać swoich celów zawodowych w tym miejscu CV.

Ważne, aby wyeksponować w nim takie elementy, jak: Dane osobowe – imię, nazwisko, data urodzenia, adres mailowy i numer telefonu. Cele zawodowe – ta część CV ucznia dotyczy krótkiego opisu jego doświadczeń, umiejętności i planów na przyszłość. Warto w niej podkreślić chęć rozwoju i otwartość na naukę nowych rzeczy.

Dobre CV powinno zawierać podstawowe elementy: dane osobowe, podsumowanie zawodowe, listę umiejętności oraz opis doświadczenia, edukacji i zainteresowań. Najlepiej napisać CV tak, by zmieściło się na jednej stronie i zawierało informacje istotne w rekrutacji na dane stanowisko.

Dodaj komentarz