Jak liczone są wyświetlenia na youtube

Reklamy wideo TrueView In-Stream: płatne obejrzenia reklam będą liczone jako wyświetlenia filmu, gdy: użytkownik obejrzy całą reklamę, która trwa 11–30 sekund; widz obejrzy co najmniej 30 sekund reklamy, która trwa dłużej niż 30 sekund; użytkownik wejdzie w interakcję z reklamą.

Jeśli Twój film pełni funkcję reklamy w YouTube, jej obejrzenia możemy liczyć jako wyświetlenia Twojego filmu. … widz obejrzy co najmniej 30 sekund reklamy, która trwa dłużej niż 30 sekund; użytkownik wejdzie w interakcję z reklamą.

Za 1000 wyświetleń na YouTube w Polsce można średnio zarobić około 3$ (12zł) w zależności od Twojego CPM i ilości reklam na Twoim filmie.

Dodaj komentarz