Jak dostać się do cbś

O pracę w Centralnym Biurze Śledczym Policji mają prawo starać się wyłącznie funkcjonariusze Policji, którzy ukończyli co najmniej kurs podstawowy. Podstawą prawną naboru do Centralnego Biura Śledczego Policji jest art. 36 Ustawy o Policji z dnia 4 kwietnia 1990 r.

Miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana*) na tym stanowisku wynosi 6 560 PLN brutto. Co drugi funkcjonariusz służb specjalnych otrzymuje pensję od 5 740 PLN do 7 280 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych funkcjonariuszy służb specjalnych zarabia poniżej 5 740 PLN brutto.

Działania podejmowane przez CBŚP mają na celu zwalczanie przestępczości zorganizowanej o charakterze transgranicznym, kryminalnym, narkotykowym i ekonomicznym oraz związanym z aktami terrorystycznymi.

Centralne Biuro Antykorupcyjne Telefon kontaktowy 800 808 808 lub napisz na sygnal@cba.gov.pl.

Dodaj komentarz