Jak dodać znak wodny do zdjęcia

Na karcie Wstawianie w grupie Obrazy kliknij przycisk Obraz. Przejdź do fotografii, do której chcesz dodać znak wodny, kliknij fotografię, a następnie kliknij pozycję Wstaw. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt,a następnie kliknij styl tekstu, którego chcesz użyć jako znaku wodnego.

Dodanie znaku wodnego w tym programie jest bardzo podobne do robienia tego w Photoshopie. Wybierz narzędzie Tekst, wybierz kolor w Ustawieniach tekstu, narysuj pole tekstowe, wpisz słowo znak wodny i kliknij lub dotknij ekranu, aby zapisać tekst na obrazie.

Znak wodny to nic innego jak podpisanie umieniem i nazwiskiem lub pseudonimem swojego zdjęcia za pomocą odpowiedniego programu. Niestety znak jest przez cały czas widoczny, dlatego wpływa negatywnie na odbiór fotografii.

Dodaj komentarz