Jak dodać współwłaściciela do samochodu?

Aby złożyć wniosek o dopisanie współwłaściciela pojazdu w dowodzie rejestracyjnym, należy zgłosić współwłasność w wydziale komunikacji. Żeby dopełnić tego obowiązku, wybierz się do wydziału komunikacji, pod który podlegasz i okaż urzędnikowi: Dokument potwierdzający współwłasność, czyli w tym przypadku umowę darowizny.

Przy rejestracji nie są potrzebni wszyscy współwłaściciele samochodu. Wystarczy, że auto zarejestruje jeden z nich, podając zarówno swoje dane, jak i dane drugiego współwłaściciela oraz przedstawiając jego pełnomocnictwo.

Współwłasność samochodu zachodzi wówczas, kiedy pojazd należy do co najmniej dwóch osób. Znaczenia nie mają tutaj wiek czy płeć współwłaściciela. Co więcej, współwłaścicielem samochodu zostać może nawet osoba niepełnoletnia i laik bez prawa jazdy.

Czy można dopisać żonę jako współwłasciciela pojazdu do dowodu rejestracyjnego? Tak można wpisać żonę do dowodu rejestracyjnego jako współwłasciciela pojazdu. Podstawą do dokonania takiego wpisu jest w przypadku małżonków nieposiadających rozdzielności majątkowej oświadczenie woli.

Dodaj komentarz