Jak dobrać grzejnik do pokoju

Zapotrzebowanie na ciepło wynosi z reguły od 60 do 200 W/m2. Dobierając moc grzejnika warto wziąć pod uwagę nie tylko wielkość pomieszczenia, ale również rodzaj i typ izolacji ścian. W domach dobrze izolowanych, gdzie straty ciepła są niżesz, do ogrzania pomieszczenia wystarczy grzejnik o niższej mocy.

Jaka moc grzejnika potrzebna do ogrzania pokoju o powierzchni 16 m2? Uważa się, że moc grzejnika na 1 m2 powinna wynosić około 60 – 200W. Czyli według obliczeń matematycznych 16 x 100 równa się 1600W i średnio o takiej mocy grzejnik może nagrzewać pomieszczenie o metrażu 16 m2.

Zapotrzebowanie na ciepło wyraża się w watach (W), a jednostkowe zapotrzebowanie – w watach na metr kwadratowy (W/m2). Dla starego budownictwa należy przyjąć zapotrzebowanie cieplne rzędu 150 W, zatem moc grzejnika to iloczyn powierzchni i zapotrzebowania. To nam daje: 150 W × 10 m2 = 1500 W/m2.

Wielkości te są mnożone przez przyjętą wartość potrzebną do ogrzania 1 m2 lub 2m3. Możemy przyjąć, że na 1 m2 pomieszczenia potrzeba od 100W (budynki dobrze izolowane) do 150W (budynki gorzej izolowane). Otrzymany wynik w Watach określa przybliżoną moc grzejnika.

Zapotrzebowanie na ciepło wyraża się w watach (W), a jednostkowe zapotrzebowanie – w watach na metr kwadratowy (W/m2). Dla starego budownictwa należy przyjąć zapotrzebowanie cieplne rzędu 150 W, zatem moc grzejnika to iloczyn powierzchni i zapotrzebowania. To nam daje: 150 W × 10 m2 = 1500 W/m2.

Dodaj komentarz