Jak długo można żyć z przerzutami do wątroby

pierwotnych raków z komórek nerkowych daje przerzuty do wątroby, które rokują znacznie gorzej niż rozsiew do innych narządów. Całkowite przeżycie w takich przypadkach wynosi 7,6–12 miesięcy, lecz może ulec wydłużeniu nawet do ponad 20 miesięcy po całkowitej chirurgicznej resekcji przerzutu.

Nie podjęcie leczenia skutkuje śmiercią w ciągu 5–20 miesięcy, natomiast najlepsze rokowanie mają pacjenci po doszczętnym chirurgicznym usunięciu przerzutu w wątrobie, u których 5-letnie przeżycie wynosi 25–44 proc. po pierwszej i 15–40 proc. po kolejnej tego typu operacji. Nawet 78 proc.

Osoby z późnym stadium raka wątroby odczuwają silne osłabienie oraz męczliwość. Częstymi objawami są również stany podgorączkowe oraz utrata apetytu. Niekiedy pojawiają się obrzęki kończyn dolnych oraz bolesne kurcze mięśni. U chorych dostrzegalne jest zmniejszenie masy ciała.

Od 9,3 proc. do 18 proc. pierwotnych raków z komórek nerkowych daje przerzuty do wątroby, które rokują znacznie gorzej niż rozsiew do innych narządów. Całkowite przeżycie w takich przypadkach wynosi 7,6–12 miesięcy, lecz może ulec wydłużeniu nawet do ponad 20 miesięcy po całkowitej chirurgicznej resekcji przerzutu.

Mówi się o tym, że chory ma możliwość przeżycia dłużej niż 5 lat. W 90% przypadków leczenie jest skuteczne. Podobną przeżywalność mają chorzy, którzy są po przeszczepie tego narządu. Jedynie 25% szans na przeżycie 5 lat mają pacjenci, u których wycięto spory zmieniony przez nowotwór fragment wątroby.

Pacjenci po chemioterapii mogą przeżyć nawet 45 miesięcy od momentu zdiagnozowania choroby. C – jest to stadium zaawansowania nowotworu, w którym obserwuje się przerzuty. Przeżywalność pacjentów, u których stwierdzono przerzuty, to zaledwie 10 miesięcy od momentu rozpoznania guza.

Pacjenci po chemioterapii mogą przeżyć nawet 45 miesięcy od momentu zdiagnozowania choroby. C – jest to stadium zaawansowania nowotworu, w którym obserwuje się przerzuty. Przeżywalność pacjentów, u których stwierdzono przerzuty, to zaledwie 10 miesięcy od momentu rozpoznania guza.

Dodaj komentarz