Jak długo jest ważne skierowanie do lekarza

Od 01.01.2015 roku pacjent ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania (o ile jest ono wymagane), nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z tej listy.

Z kolei eskierowanie jest ważne bezterminowo i nie trzeba, jak w przypadku papierowych, dostarczyć oryginału do placówki w ciągu 14 dni. O ile e-receptę wystawi każdy lekarz, to eskierowanie niekoniecznie. Z danych NFZ wynika, że eskierowanie wystawia obecnie 74 proc. placówek medycznych, a 63 proc.

Jeśli chodzi o inne badania, to przykładowo skierowanie na badania laboratoryjne, a więc między innymi badania z krwi są ważne przez 3 miesiące.

Odpowiedź: Skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w celu objęcia pacjenta dalszym leczeniem specjalistycznym jest ważne, dopóki istnieje przyczyna i cel jego wystawienia, tj. dopóki mówić można o względach medycznych uzasadniających udzielenie specjalistycznego świadczenia zdrowotnego.

Skierowanie ważne jest do chwili jego realizacji lub traci ważność z chwilą ustania przyczyny kierowania. Jeśli aktualna jest potrzeba konsultacji ze specjalistą lub wykonanie badania – skierowanie jest ważne nawet rok po jego wystawieniu.

Od 01.01.2015 roku obowiązuje przepis, by dostarczyć oryginał skierowania do szpitala nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z tej listy.

Skierowanie ważne jest do chwili jego realizacji lub traci ważność z chwilą ustania przyczyny kierowania. Jeśli aktualna jest potrzeba konsultacji ze specjalistą lub wykonanie badania – skierowanie jest ważne nawet rok po jego wystawieniu.

Odpowiadając więc na pani pytanie, skierowanie na USG nie ma określonego czasu ważności, aczkolwiek przy długim czasie oczekiwania warto rozważyć wykonanie takiego badania prywatnie.

Dodaj komentarz