Jak długo jest ważne skierowanie do lekarza specjalisty

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne udzielane są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie do poradni specjalistycznej ważne jest do chwili jego realizacji lub traci ważność z chwilą ustania przyczyny kierowania.

Po rejestracji, oryginał trzeba więc w ciągu 14 dni dostarczyć do placówki. Eskierowanie tak jak skierowanie ważne jest do chwili jego realizacji lub traci ważność z chwilą ustania przyczyny kierowania.

Skierowanie ważne jest do chwili jego realizacji lub traci ważność z chwilą ustania przyczyny kierowania. Jeśli aktualna jest potrzeba konsultacji ze specjalistą lub wykonanie badania – skierowanie jest ważne nawet rok po jego wystawieniu.

Jeśli chodzi o inne badania, to przykładowo skierowanie na badania laboratoryjne, a więc między innymi badania z krwi są ważne przez 3 miesiące.

Odpowiedź: Skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w celu objęcia pacjenta dalszym leczeniem specjalistycznym jest ważne, dopóki istnieje przyczyna i cel jego wystawienia, tj. dopóki mówić można o względach medycznych uzasadniających udzielenie specjalistycznego świadczenia zdrowotnego.

Skierowanie ważne jest do chwili jego realizacji lub traci ważność z chwilą ustania przyczyny kierowania. Jeśli aktualna jest potrzeba konsultacji ze specjalistą lub wykonanie badania – skierowanie jest ważne nawet rok po jego wystawieniu.

Eskierowanie tak jak skierowanie ważne jest do chwili jego realizacji lub traci ważność z chwilą ustania przyczyny kierowania.

Skierowania nie mają terminu ważności. Oczywiście ważny jest zdrowy rozsądek. Jeśli pacjent leczy się w poradni przez długi czas bez przerw, nie potrzebuje skierowania. Natomiast, jeśli nie korzystał z poradni ponad 2 lata – musi okazać nowe skierowanie.

Skierowania nie mają terminu ważności. Oczywiście ważny jest zdrowy rozsądek. Jeśli pacjent leczy się w poradni przez długi czas bez przerw, nie potrzebuje skierowania. Natomiast, jeśli nie korzystał z poradni ponad 2 lata – musi okazać nowe skierowanie.

Dodaj komentarz