Ile wynoszą wymiary boiska do piłki siatkowej

Boisko do gry jest prostokątem o wymiarach 18 na 9 metrów ograniczonym dwiema liniami końcowymi i dwiema liniami bocznymi i otoczonym strefą wolną o szerokości co najmniej 3 m z każdej strony (na zawodach organizowanych przez FIVB wolna strefa musi mieć co najmniej: 8 m za liniami końcowymi i 5 m za bocznym boiska).
Wyświetl całą odpowiedź…

Dwie linie boczne i dwie linie końcowe ograniczające boisko są wykreślone wewnątrz boiska. Oś linii środkowej dzieli boisko na dwa równe pola o wymiarach 9 x 9 m każde. Znajduje się ona pod siatką pomiędzy liniami bocznymi.

linia ataku narysowana jest po obu stronach boiska. Dalsza krawędź linii ataku jest wykreślona 3 m od linii środkowej boiska.

Piłka siatkowa, siatkówka – sport drużynowy, w którym biorą udział dwa zespoły po 7 zawodników w każdym (rozgrywający, atakujący, dwóch środkowych i dwóch przyjmujących, libero). Na boisku przebywa jednak tylko sześciu zawodników, libero zmienia się ze środkowym będącym w linii obrony, gdy drużyna przyjmuje zagrywkę.

6 zawodników.

Pole gry składa się z boiska do gry i wolnej strefy. Pole gry powinno być prostokątne i symetryczne. Boisko do gry jest prostokątem o wymiarach 16 x 8 m, otoczonym wolną strefą o szerokości przynajmniej 3 m z każdej strony.

Pierwsza strefa znajduje się w polu zagrywki, z tyłu, po prawej stronie boiska. Zawodnik w strefie drugiej zajmuje miejsce przed zagrywającym. Strefa trzecia znajduje się na środku siatki, a czwarta – z przodu po lewej stronie. Te pozycje to tak zwana strefa ataku.

Pole gry otoczone jest dwiema liniami końcowymi i bocznymi. Pod siatką przebiega linia środkowa, dzieląca boisko na dwie połowy o wymiarach 9×9 m. Na każdej połowie jest również linia wyznaczająca strefę ataku, która wykreślona jest 3 metry od linii środkowej.

zespół może się składać maksymalnie z 12 zawodników lub 14 zawodników, gdy zgłoszonych zostaje 2 zawodników libero, trenera, asystenta trenera, masażysty i lekarza. Zawodnik LIBERO może zastępować w grze każdego zawodnika strefy obrony.

Dodaj komentarz