Ile waży 1 m3 gnojowicy?

Gęstość właściwa 0,9-1,6 g/cm3. Praktycznie 1 m3 gnojowicy waży 1 t.

Ile ton obornika na łąkę?

Nie powinno się używać obornika zbyt spleśniałego (zaraża ruń grzybnią) lub wysuszonego. Dawka 30-40 ton tak przygotowanego obornika na hektar z pewnością przyniesie wiosną bardzo dobre efekty na naszych użytkach zielonych.

Ile obornika od 1 krowy?

Klasa zwierzątIlość szt. fizycznychIlość DJP
krowy2327,6
jałówki cielne32,7
jałówki >12 m-cy32,1
Jałówki < 12 m-cy52,5

Ile jest azotu w 1 tonie obornika?

Azot. Obornik zawiera średnio 0,5% N (oznacza to, że w 30 tonach nawozu znajduje się 150 kg N). Najwięcej składnika zawiera nawóz pochodzący od owiec (0,75% N), najmniej obornik bydlęcy (0,47% N). Azot z obornika dostępny jest dla roślin w mniejszym stopniu niż azot pochodzących z nawozów mineralnych.

Ile waży m3 obornika kurzego?

Rodzaj produktu/materiałuPrzeciętna masa 1 m3 w kgPrzeciętna objętość 1 t w m3
Różne
Obornik700-9001,43-1,11
Śnieg świeżo nasypany80-19012,00-5,26
Śnieg mokry zbity200-8005,00-1,25

Ile gnojowicy można wylać na 1 ha?

Dopuszczalna ilość nawozu naturalnego, jaką można wywieźć na pole i nie przekroczyć tej dawki jest różna w zależności od gatunku i grupy zwierząt. Orientacyjnie podaje się, że roczna dawka obornika nie powinna przekraczać 30–35 t na ha, a gnojowicy 45 m3.

Kiedy najlepiej wozić obornik na łąki?

Najlepszym momentem na nawożenie łąk obornikiem jest okres późnej jesieni. W zależności od warunków pogodowych może to być końcówka października czy pierwsza połowa listopada. Ideałem jest cykliczne stosowanie tego nawozu naturalnego, np. co dwa lata.

Ile nawozu na hektar łąki?

Optymalne dawki zalecane na łąki położone na glebach minęrainych wynoszą 80-180 kg N/ha, a na glebach organicznych, torfowo-murszowych 0-140 kg N/ha. Jeżeli motylkowate stanowią 20-30% składu botanicznego runi, roczna dawka azotu nie powinna przekra czać 60 kg/ha.

Ile obornika na metr kwadratowy?

Obornik granulowany bydlęcy najlepiej stosować w warzywniku jesienią raz na 4 lata. Granulki rozsypuje się na powierzchni ziemi w ilości 2-5 garści na metr kwadratowy. Następnie ziemię trzeba płytko przekopać szpadlem albo motyką (5-10 cm).

Ile gnojowicy od maciory?

Kategoria zwierzątIlość odprowadzanej gnojowicy dm3/szt./dobę
od – dośrednio
Prosięta do 60 dni Warchlaki do 4 miesięcy Tuczniki i loszki Maciory Knury3-10 4-15 6-25 10-30 8-206,5 9,5 15,5 20,0 14,0

Dodaj komentarz