Ile trwa produkcja tucznika?

Zwierzęta odchowywane są w dwóch komorach – jednej na 320 sztuk i drugiej na 280 stanowisk. Właściciel kupuje z Danii warchlaki o wysokim statusie zdrowotnym w wadze 30 kg. Wcześniej były to prosięta fińskie i holenderskie. Tucz trwa 85 dni, a w 90.

Ile przybiera tucznik?

Tuczniki przeznaczone na tucz o masie ciała od 30 do 115 kg mogą przyrastać na dobę od 500 g do 900 g, a nawet niektóre osobniki 1000 g i więćej.

Ile miesięcy rośnie tucznik?

Do tuczu przeznacza się warchlaki o masie 25-35 kg, w wieku około 3 miesięcy. Wyższe efekty tuczu przynosi wykorzystanie warchlaków z własnej produkcji (cykl zamknięty). Intensywne żywienie szybko rosnących zwierząt wymaga stosowania wysokiej jakości pełnoporcjowych mieszanek.

Ile zyje tucznik?

ponad 100 kg. Dorosłe samce (knury) niektórych odmian ważyć mogą do ponad 350 kg i osiągać wysokość ponad 90 cm, natomiast samice – lochy – bywają o kilkadziesiąt kilogramów lżejsze i kilkanaście centymetrów niższe. Świnia może żyć, jeśli nie zostanie przeznaczona na ubój, do około 12 lat.

Ile można zarobić na Tuczniku?

Koszt produkcji tucznika w cyklu zamkniętym wynosi obecnie około 434,37 zł netto. Cena sprzedaży tucznika w wadze 125 kg wynosi natomiast ok 495 zł netto. Z kalkulacji wynika więc zysk na poziomie 60,63 zł netto. Bardzo przyzwoity zysk.

Ile tuczników na 1 ha?

Inaczej wygląda porównanie cen tucznika w wadze 110 kg do cen podstawowego czynnika produkcji jakim jest ziemia rolna. W 2004 roku do zakupu jednego hektara gruntów rolnych wystarczyła kwota uzyskana ze sprzedaży niespełna 15 tuczników.

Ile waży trzoda chlewna?

Podczas sprzedaży tuczników spoza zakresu najlepiej płatnych mas tuczników 100-125 kg okazuje się, że zakłady mięsne bardziej honorują tuczniki cięższe, niż lżejsze. Tuczniki o masie 80-100 kg są skupowane taniej, niż te z przedziału 125-140 kg.

Ile dziennie je prosiak?

Przyjmuje się, że w cyklu zamkniętym: ilość paszy potrzebnej na odchów jednego prosięcia od masy ciała 10 kg do 30 kg wynosi około 35 kg, co wynika z przeciętnego zużycia paszy na 1 kg przyrostu masy ciała wynoszącego 1,75 kg.

Ile waży urodzone prosię?

Średnia masa prosiąt przy urodzeniu powinna wynosić około 1,4 – 1,5 kg. Część rodzących się prosiąt znacznie odbiega od wartości średniej, gdyż ich masa ciała albo wynosi około 1,0 kg lub też sięga 2,0 kg. Różnica w początkowej masie ciała przy urodzeniu wynosząca 1 kg po 23 dniach odchowu zwiększa się do 1,75 kg.

Jak szybko rośnie świnia?

W Polsce średni przyrost to 700–900 g. Masę ubojową, czyli 100–110 kg tuczniki osiągają w wieku 165–180 dni.

Dodaj komentarz