Ile schnie klej do płytek

W dużym stopniu czas schnięcia kleju zależy od jego rodzaju. Uznaje się, że średni czas wysychania kleju mieści się w granicach od 24 do 48 godzin. Przyjmuje się więc, że po około dwóch dniach można zacząć swobodnie chodzić po płytkach i przystąpić do dalszych prac wykończeniowych.
Wyświetl całą odpowiedź…

KLEJ DO PŁYTEK GLAZURNIK. Cementowa zaprawa klejowa do płytek ceramicznych, mrozo- i wodoodporna. Maksymalny czas użytkowania: około 6-8 godzin. Czas schnięcia otwartego: około 20 minut.

bezpieczeństwo użytkowania w temperaturach już powyżej 1 °C – dzięki akceleratorom wiązania, użycie nowego kleju ATLAS PLUS umożliwia wejście na okładzinę po 24 godzinach, nawet w przypadku montażu w niedostatecznie ogrzanych pomieszczeniach w okresie jesień – wiosna.

W dużym stopniu czas schnięcia kleju zależy od jego rodzaju. Uznaje się, że średni czas wysychania kleju mieści się w granicach od 24 do 48 godzin. Przyjmuje się więc, że po około dwóch dniach można zacząć swobodnie chodzić po płytkach i przystąpić do dalszych prac wykończeniowych.

W dużym stopniu czas schnięcia kleju zależy od jego rodzaju. Uznaje się, że średni czas wysychania kleju mieści się w granicach od 24 do 48 godzin. Przyjmuje się więc, że po około dwóch dniach można zacząć swobodnie chodzić po płytkach i przystąpić do dalszych prac wykończeniowych.

Cementowa zaprawa klejowa do płytek ceramicznych, mrozo- i wodoodporna. Maksymalny czas użytkowania: około 6-8 godzin. Czas schnięcia otwartego: około 20 minut.

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C Czas wstępnego dojrzewania: ok. 5 min Czas zużycia: do 2 godz. Spoinowanie: po 24 godz.

Natomiast z większym obciążeniem powinniśmy odczekać przynajmniej 24 godziny. W przypadku kleju z grupy C2 czas ten może się wydłużyć nawet do 3 dni (w zależności od konkretnego produktu).

Dodaj komentarz