Ile są ważne badania lekarskie do pracy

Okres ważności wstępnych badań lekarskich określa lekarz medycyny pracy. Najczęściej jest to rok. Okresowe badania lekarskie – wykonywane są co 2-4 lata (w zależności od stanowiska pracy oraz szkodliwych lub uciążliwych warunków pracy występujących na stanowisku pracy).
Wyświetl całą odpowiedź…

Przepisy nie różnicują okresu absencji chorobowej pracowników w zależności od wieku zatrudnionych. Tym samym zarówno pracownicy po 50 roku życia, jak i osoby młodsze powinny odbyć badania kontrolne po nieobecności w pracy spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 30 dni.

Zarówno Kodeks Pracy, jak i rozporządzenia wykonawcze nie wskazują wprost terminu ważności zaświadczenia lekarskiego dopuszczającego pracownika do pracy po przeprowadzeniu badania wstępnego.

31m ust. 1 ustawy COVID-19, orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 180 dni (zmiana z 60 dni) od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Okres ważności wstępnych badań lekarskich określa lekarz medycyny pracy. Najczęściej jest to rok. Okresowe badania lekarskie – wykonywane są co 2-4 lata (w zależności od stanowiska pracy oraz szkodliwych lub uciążliwych warunków pracy występujących na stanowisku pracy).

Dodaj komentarz