Ile można dorobić do renty socjalnej 2020

emeryt i rencista może bezpiecznie dorabiać do kwoty 3820,60 zł (dla porównania w analogicznym okresie 2020 r. limit ten wynosił 3639,10 zł). To właśnie 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Od 1 marca 2021 roku wynosi ona: 646,67 zł w przypadku emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 485,04 zł w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy, 549,71 zł w przypadku rent rodzinnych przysługujących jednej osobie.

130 procent przeciętnego wynagrodzenia. Od 1 września kwota ta będzie wynosić 6531,90 zł. Inaczej jest w przypadku renty socjalnej. Zostanie ona zawieszona po przekroczeniu 3517,20 zł przychodu.

emeryt i rencista może bezpiecznie dorabiać do kwoty 3618,30 zł. To 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Kwota ta wzrosła od listopada. Do końca listopada 2020 emeryci i renciści mogli dorabiać bez żadnych konsekwencji do 3517,20 zł.

Zgodnie z nim od 1 czerwca 2021 roku kwota przychodu odpowiadająca: 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2021 roku wynosi 3977,10 zł; 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2021 roku wynosi 7386,10 zł.

Zgodnie z nim od 1 czerwca 2021 roku kwota przychodu odpowiadająca: 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2021 roku wynosi 3977,10 zł; 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2021 roku wynosi 7386,10 zł.

Zgodnie z nim od 1 czerwca 2021 roku kwota przychodu odpowiadająca: 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2021 roku wynosi 3977,10 zł; 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2021 roku wynosi 7386,10 zł.

Od 1 czerwca renciści oraz osoby pobierające wcześniejsze emerytury będą mogli zarobić bez żadnych konsekwencji do 3732,10 zł brutto. Po przekroczeniu tej kwoty świadczenie będzie zmniejszane lub zawieszane. Renta lub tzw. wcześniejsza emerytura są zmniejszane, gdy uzyskany przychód jest większy niż 70 proc.

emeryt i rencista może bezpiecznie dorabiać do kwoty 3820,60 zł (dla porównania w analogicznym okresie 2020 r. limit ten wynosił 3639,10 zł). To właśnie 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Dodaj komentarz