Ile można dorobić do renty socjalnej 2018 zus

Gdy dodatkowe zarobki nie przekroczą miesięcznie 3820,60 zł brutto, to z emeryturą, rentą z tytułu niezdolności do pracy i rentą rodzinną nic się nie dzieje. Jeśli zarobki będą wyższe niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia – 7095,40 zł brutto, ZUS zawiesi wypłatę świadczenia.

Od 1 marca 2021 roku wynosi ona: 646,67 zł w przypadku emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 485,04 zł w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy, 549,71 zł w przypadku rent rodzinnych przysługujących jednej osobie.

emeryt i rencista może bezpiecznie dorabiać do kwoty 3820,60 zł (dla porównania w analogicznym okresie 2020 r. limit ten wynosił 3639,10 zł). To właśnie 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Ograniczenie świadczenia wystąpi w przypadku, gdy podatnik uzyska wynagrodzenie przekraczające 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3 404 zł 70 gr, Zawieszenie świadczenia nastąpi, gdy wynagrodzenie przekroczy 130% tego wynagrodzenia, tj. 6 322 zł 90 gr.

Od 1 marca 2021 roku wynosi ona: 646,67 zł w przypadku emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 485,04 zł w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy, 549,71 zł w przypadku rent rodzinnych przysługujących jednej osobie.

emeryt i rencista może bezpiecznie dorabiać do kwoty 3618,30 zł. To 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Kwota ta wzrosła od listopada. Do końca listopada 2020 emeryci i renciści mogli dorabiać bez żadnych konsekwencji do 3517,20 zł.

Zawieszone zostają emerytury i renty świadczeniobiorców, którzy osiągnęli przychód przekraczający 130% przeciętnego wynagrodzenia. Graniczne kwoty przychodu dla 2020 r. wynoszą odpowiednio: 43 187,90 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2020 r.

Zgodnie z nim od 1 czerwca 2021 roku kwota przychodu odpowiadająca: 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2021 roku wynosi 3977,10 zł; 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2021 roku wynosi 7386,10 zł.

Zgodnie z nim od 1 czerwca 2021 roku kwota przychodu odpowiadająca: 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2021 roku wynosi 3977,10 zł; 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2021 roku wynosi 7386,10 zł.

Dodaj komentarz