Ile lat pracy do renty

3 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat, 4 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat, 5 lat – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.
Wyświetl całą odpowiedź…

Renta chorobowa po 50. roku życia może być więc przyznana na na rok, dwa lub pięć lat, natomiast niezdolność do pracy na okres dłuższy niż pięć lat można orzec wtedy, jeżeli według wiedzy medycznej nie ma rokowań odzyskania zdolności do pracy przed upływem tego okresu.

3 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat, 4 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat, 5 lat – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.

Okres składkowy i nieskładkowy wymagany do przyznania renty uzależniony jest od wieku osoby, w jakim powstała niezdolność do pracy. Okres ten wynosi: … 4 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat, 5 lat – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.

3 lata – jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku od 22 do 25 lat, 4 lata – jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku od 25 do 30 lat, 5 lat – jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.

Od 1 marca 2020 roku najniższa renta z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia rentowego wynosi 900 zł miesięcznie dla osoby częściowo niezdolnej do pracy oraz 1200 zł miesięcznie dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy.

Dodaj komentarz