Ile lat chodzi się do zawodówki

Nauka w branżowych szkołach I stopnia trwa 3 lata i kończy się zdaniem jednego egzaminu, który potwierdza kwalifikacje do wykonywania zawodu. Następnie można się dokształcać w specjalnych szkołach dla dorosłych lub zdecydować się na 2-letnią szkołę branżową II stopnia, która kończy się egzaminem maturalnym.

Nauka w branżowych szkołach I stopnia trwa 3 lata i kończy się zdaniem jednego egzaminu, który potwierdza kwalifikacje do wykonywania zawodu. Następnie można się dokształcać w specjalnych szkołach dla dorosłych lub zdecydować się na 2-letnią szkołę branżową II stopnia, która kończy się egzaminem maturalnym.

Nauka w branżowych szkołach I stopnia trwa 3 lata i kończy się zdaniem jednego egzaminu, który potwierdza kwalifikacje do wykonywania zawodu. Następnie można się dokształcać w specjalnych szkołach dla dorosłych lub zdecydować się na 2-letnią szkołę branżową II stopnia, która kończy się egzaminem maturalnym.

Średnia szkoła zawodowa dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat; Średnia szkoła ogólnokształcąca – 4 lata; Szkoła policealna – 6 lat; Szkoła wyższa – 8 lat.

W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA (3 lata nauki) kształcenie odbywa się w klasie wielozawodowej.

Nauka w branżowych szkołach I stopnia trwa 3 lata i kończy się zdaniem jednego egzaminu, który potwierdza kwalifikacje do wykonywania zawodu.

Nauka w branżowych szkołach I stopnia trwa 3 lata i kończy się zdaniem jednego egzaminu, który potwierdza kwalifikacje do wykonywania zawodu. Następnie można się dokształcać w specjalnych szkołach dla dorosłych lub zdecydować się na 2-letnią szkołę branżową II stopnia, która kończy się egzaminem maturalnym.

Nauka w branżowych szkołach I stopnia trwa 3 lata i kończy się zdaniem jednego egzaminu, który potwierdza kwalifikacje do wykonywania zawodu.

Nauka w branżowych szkołach I stopnia trwa 3 lata i kończy się zdaniem jednego egzaminu, który potwierdza kwalifikacje do wykonywania zawodu. Następnie można się dokształcać w specjalnych szkołach dla dorosłych lub zdecydować się na 2-letnią szkołę branżową II stopnia, która kończy się egzaminem maturalnym.

Dodaj komentarz