Ile kosztuje wiza do usa

Koszt wizy nieemigracyjnej wynosi 160 USD (ok. 624 zł). Należność za wizę podana jest w USD, jednak trzeba pamiętać, żeby płatność uiścić w lokalnej walucie.
Wyświetl całą odpowiedź…

Opłata za rozpatrzenie wniosku o standardową wizę nieimigracyjną wynosi 160 USD. Do tego typu wiz zalicza się wizy turystyczne, służbowe, studenckie i dla uczestników programu wymiany.

Koszt wizy nieemigracyjnej wynosi 160 USD (ok. 624 zł). Należność za wizę podana jest w USD, jednak trzeba pamiętać, żeby płatność uiścić w lokalnej walucie.

osoby, którym przyznano wizę imigracyjną, przed przybyciem do Stanów Zjednoczonych muszą dodatkowo wnieść na konto USCIS tzw. opłatę imigracyjną w wysokości 220 dolarów. Kwota ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów przygotowania, wydania i wysyłki zielonej karty w USA.

Opłata za rozpatrzenie wniosku o standardową wizę nieimigracyjną wynosi 160 USD. Do tego typu wiz zalicza się wizy turystyczne, służbowe, studenckie i dla uczestników programu wymiany.

O: Każdy podróżny, który ma ważną wizę może nadal z niej korzystać. Osoba posiadająca ważną wizę nie musi ubiegać się o zezwolenie ESTA. Podróżujący z wizą mogą przebywać na terenie USA do 6 miesięcy, zależnie od decyzji oficera imigracyjnego na granicy USA.

Opłata za rozpatrzenie wniosku o standardową wizę nieimigracyjną wynosi 160 USD. Do tego typu wiz zalicza się wizy turystyczne, służbowe, studenckie i dla uczestników programu wymiany.

Dodaj komentarz