Ile jest ważne skierowanie do lekarza specjalisty

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne udzielane są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie do poradni specjalistycznej ważne jest do chwili jego realizacji lub traci ważność z chwilą ustania przyczyny kierowania.

Po rejestracji, oryginał trzeba więc w ciągu 14 dni dostarczyć do placówki. Eskierowanie tak jak skierowanie ważne jest do chwili jego realizacji lub traci ważność z chwilą ustania przyczyny kierowania.

Odpowiedź: Skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w celu objęcia pacjenta dalszym leczeniem specjalistycznym jest ważne, dopóki istnieje przyczyna i cel jego wystawienia, tj. dopóki mówić można o względach medycznych uzasadniających udzielenie specjalistycznego świadczenia zdrowotnego.

Skierowanie ważne jest do chwili jego realizacji lub traci ważność z chwilą ustania przyczyny kierowania. Jeśli aktualna jest potrzeba konsultacji ze specjalistą lub wykonanie badania – skierowanie jest ważne nawet rok po jego wystawieniu.

Odpowiedź: Skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w celu objęcia pacjenta dalszym leczeniem specjalistycznym jest ważne, dopóki istnieje przyczyna i cel jego wystawienia, tj. dopóki mówić można o względach medycznych uzasadniających udzielenie specjalistycznego świadczenia zdrowotnego.

Eskierowanie tak jak skierowanie ważne jest do chwili jego realizacji lub traci ważność z chwilą ustania przyczyny kierowania.

Odpowiadając więc na pani pytanie, skierowanie na USG nie ma określonego czasu ważności, aczkolwiek przy długim czasie oczekiwania warto rozważyć wykonanie takiego badania prywatnie.

Skierowania nie mają terminu ważności. Oczywiście ważny jest zdrowy rozsądek. Jeśli pacjent leczy się w poradni przez długi czas bez przerw, nie potrzebuje skierowania.

Skierowania nie mają terminu ważności. Oczywiście ważny jest zdrowy rozsądek. Jeśli pacjent leczy się w poradni przez długi czas bez przerw, nie potrzebuje skierowania. Natomiast, jeśli nie korzystał z poradni ponad 2 lata – musi okazać nowe skierowanie.

Dodaj komentarz