Ile jest ważne skierowanie do dermatologa

Dane skierowanie będzie ważne dopóty, dopóki utrzymuje się problem zdrowotny, który był podstawą wystawienia skierowania i tak długo, jak lekarz prowadzący wyznacza kolejne terminy wizyt.

Niestety skierowanie do dermatologa jest konieczne w celu odbycia wizyty. Skierowanie na NFZ do lekarza specjalisty może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Z kolei eskierowanie jest ważne bezterminowo i nie trzeba, jak w przypadku papierowych, dostarczyć oryginału do placówki w ciągu 14 dni. O ile e-receptę wystawi każdy lekarz, to eskierowanie niekoniecznie. Z danych NFZ wynika, że eskierowanie wystawia obecnie 74 proc. placówek medycznych, a 63 proc.

Niestety skierowanie do dermatologa jest konieczne w celu odbycia wizyty. Skierowanie na NFZ do lekarza specjalisty może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Odpowiedź: Skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w celu objęcia pacjenta dalszym leczeniem specjalistycznym jest ważne, dopóki istnieje przyczyna i cel jego wystawienia, tj. dopóki mówić można o względach medycznych uzasadniających udzielenie specjalistycznego świadczenia zdrowotnego.

Skierowanie ważne jest do chwili jego realizacji lub traci ważność z chwilą ustania przyczyny kierowania. Jeśli aktualna jest potrzeba konsultacji ze specjalistą lub wykonanie badania – skierowanie jest ważne nawet rok po jego wystawieniu.

Eskierowanie tak jak skierowanie ważne jest do chwili jego realizacji lub traci ważność z chwilą ustania przyczyny kierowania.

Dodaj komentarz