Ile godzin do przepracowania w 2021

dla poszczególnych miesięcy przedstawia poniższa tabela: Miesiąc 2021 r. Zgodnie z tabelą wymiar czasu pracy w 2021 r. jest najwyższy w marcu i wynosi 184 godziny pracy.
Wyświetl całą odpowiedź…

Miesiąc 2021 r. Zgodnie z tabelą wymiar czasu pracy w 2021 r. jest najwyższy w marcu i wynosi 184 godziny pracy. Najniższy wymiar czasu pracy jest natomiast w styczniu i maju – jedynie 152 godziny pracy.

Całkowity, roczny wymiar czasu pracy wynosi 2008 godziny (251 dni x 8 godz.).

Wymiar czasu pracy w 2021 r. dla pracownika zatrudnionego na pełnym etacie będzie wynosić 252 dni pracujące, czyli 2 016 godzin. Dla porównania: to o jeden dzień mniej niż w 2020 roku. Najwięcej godzin do przepracowania wypada w marcu (184 h), a najmniej w styczniu oraz maju (152 h).

Dodaj komentarz