Ile czasu ważne jest skierowanie do specjalisty

Skierowanie do poradni specjalistycznej ważne jest do chwili jego realizacji lub traci ważność z chwilą ustania przyczyny kierowania.

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne udzielane są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie do poradni specjalistycznej ważne jest do chwili jego realizacji lub traci ważność z chwilą ustania przyczyny kierowania.

Eskierowanie tak jak skierowanie ważne jest do chwili jego realizacji lub traci ważność z chwilą ustania przyczyny kierowania.

Odpowiedź: Skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w celu objęcia pacjenta dalszym leczeniem specjalistycznym jest ważne, dopóki istnieje przyczyna i cel jego wystawienia, tj. dopóki mówić można o względach medycznych uzasadniających udzielenie specjalistycznego świadczenia zdrowotnego.

Skierowanie ważne jest do chwili jego realizacji lub traci ważność z chwilą ustania przyczyny kierowania. Jeśli aktualna jest potrzeba konsultacji ze specjalistą lub wykonanie badania – skierowanie jest ważne nawet rok po jego wystawieniu.

Skierowanie ważne jest do chwili jego realizacji lub traci ważność z chwilą ustania przyczyny kierowania. Jeśli aktualna jest potrzeba konsultacji ze specjalistą lub wykonanie badania – skierowanie jest ważne nawet rok po jego wystawieniu.

Jeśli chodzi o inne badania, to przykładowo skierowanie na badania laboratoryjne, a więc między innymi badania z krwi są ważne przez 3 miesiące.

Dodaj komentarz