Ile czasu na wystawienie faktury do paragonu

Z żądaniem wystawienia faktury do paragonu nabywca ma możliwość wystąpić w terminie trzech miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym miała miejsce transakcja. Po upływie tego okresu sprzedawca może fakturę wystawić lecz nie ma takiego obowiązku.
Wyświetl całą odpowiedź…

106b ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) sprzedawca ma obowiązek wystawić fakturę na żądanie osoby fizycznej, jeśli zgłosi ona swoje żądanie nie później niż w terminie 3 miesięcy – licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę, bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Zgodnie z art. 106i ust. 3 pkt1 w/w ustawy nabywca ma prawo żądać wystawienia faktury do posiadanego paragonu w terminie trzymiesięcznym od końca, miesiąca, w którym towar mu dostarczono, wykonano usługę, dokonał całości lub części zapłaty.

6 ustawy o VAT podatnik ma obowiązek wystawić fakturę do paragonu na żądanie klienta w terminie: do 15. dnia kolejnego miesiąca – jeżeli żądanie ma miejsce przed upływem końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty, nie później niż 15.

Z żądaniem wystawienia faktury do paragonu nabywca ma możliwość wystąpić w terminie trzech miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym miała miejsce transakcja. Po upływie tego okresu sprzedawca może fakturę wystawić lecz nie ma takiego obowiązku.

W jakim terminie należy wystawić fakturę do paragonu? Sprzedawca nie ma obowiązku wystawienia faktury do paragonu, jeżeli żądanie wystawienia faktury do tego paragonu zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym miała miejsce sprzedaż.

gdy nabywca jest osobą fizyczną lub rolnikiem ryczałtowym, także w 2020 r. … Oznacza to, że sprzedawca będzie miał obowiązek wystawienia faktury do paragonu bez NIP nabywcy na jego żądanie (art. 106i ust. 6 ustawy o VAT).

Zgodnie z art. 106i ustawy o VAT, fakturę dokumentującą dokonanie dostawy towaru czy wykonanie usługi można wystawić nawet do 15-ego dnia kolejnego miesiąca. Tak samo jest w przypadku otrzymania zaliczek.

Dodaj komentarz