Do kiedy wystawienie ocen

Biorąc pod uwagę termin zakończenia roku szkolnego w większości szkół ostateczne oceny na koniec roku 2021 zostaną wystawione do połowy czerwca. Sporo szkół przyjmuje termin 15 czerwca 2021.

Wystawianie przewidywanych ocen za I semestr – do 14.12.2020 r. Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach za I semestr – 15.12.2020 r. Rada klasyfikacyjna; zatwierdzenie ocen za I semestr – 19 stycznia 2021 r. Rada podsumowująca – 26.01.2021 r.

Wystawianie przewidywanych ocen za rok szkolny 2020/2021 – do 21.05.2021 r.

Biorąc pod uwagę termin zakończenia roku szkolnego w większości szkół ostateczne oceny na koniec roku 2021 zostaną wystawione do połowy czerwca. Sporo szkół przyjmuje termin 15 czerwca 2021.

Biorąc pod uwagę termin zakończenia roku szkolnego w większości szkół ostateczne oceny na koniec roku 2021 zostaną wystawione do połowy czerwca. Sporo szkół przyjmuje termin 15 czerwca 2021.

do 20 stycznia 2021 wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych. do 4 lutego 2021 wystawienie przewidywanych pozostałych ocen semestralnych. do 17 lutego 2021 wystawienie ocen semestralnych.

Wystawianie przewidywanych ocen za I semestr – do 14.12.2020 r. Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach za I semestr – 15.12.2020 r. Rada klasyfikacyjna; zatwierdzenie ocen za I semestr – 19 stycznia 2021 r.

do 20 stycznia 2021 wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych. do 4 lutego 2021 wystawienie przewidywanych pozostałych ocen semestralnych. do 17 lutego 2021 wystawienie ocen semestralnych.

w II semestrze: do 24 maja 2021 wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych. do 2 czerwca 2021 wystawienie przewidywanych pozostałych ocen rocznych. do 15 czerwca 2021 wystawienie ocen rocznych.

Dodaj komentarz